Het handboek van Shisen-Sho

Dirk Doerflinger

Eugene Trounev

Frederik Schwarzer

Nalezer: Frerich Raabe
Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening 1.10 (Applications 16.04) (2016-05-09)

Deze documentatie beschrijft het spel Shisen-Sho versie 1.10