Hoofdstuk 5. Dankbetuiging en licentie

Rocs

Programma Copyright:

  • Copyright 2008 Ugo Sangiori (ugorox AT gmail.com)

  • Copyright 2008-2012 Tomaz Canabrava (tcanabrava AT kde.org)

  • Copyright 2008-2012 Wagner Reck (wagner.reck AT gmail.com)

  • Copyright 2011-2015 Andreas Cord-Landwehr (cordlandwehr AT kde.org)

Documentatie Copyright:

  • Documentatie copyright 2009 Anne-Marie Mahfouf

  • Documentatie copyright 2009 Tomaz Canabrava (tcanabrava AT kde.org)

  • Documentation copyright 2011-2015 Andreas Cord-Landwehr (cordlandwehr AT kde.org)

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Jaap Woldringh.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.