Standaard-toepassingen

Burkhard Lück

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.8 (2017-01-10)

In deze module kunt u de standaardcomponenten van KDE wijzigen.

Componenten zijn programma's die basistaken verrichten, zoals de terminalemulator, de tekstbewerker en de e-mailclient. Verschillende KDE-applicaties moeten soms een terminalemulator aanroepen, een e-mail verzenden of tekst tonen.

Om dit consistent te doen, moeten deze applicaties altijd dezelfde componenten aanroepen. Hier kunt u selecteren welke programma's deze componenten zijn.

De linker lijst toont de te configureren componenttypen:

  • E-mailprogramma

  • Bestandsbeheerder

  • Terminalemulatieprogramma

  • Webbrowser

Klik op de component die u wilt configureren. In het rechter deel van de dialoog worden dan alle beschikbare applicaties voor deze service getoond en u kunt uw favoriete terminalemulator, tekstbewerker en e-mailclient etc. selecteren