Autostart

Anne-Marie Mahfouf

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma
5.12 (2018-03-25)

Autostartbeheerder

Deze module is een configuratiehulpmiddel voor het beheren van welke programma's opstarten samen met uw persoonlijke Plasma™. Het stelt u in staat om programma's of scripts toe te voegen zodat deze automatisch opstarten tijdens het opstarten van uw Plasma™-sessie en om ze te beheren.

Opmerking

Opmerking: alle wijzigingen in deze module worden onmiddellijk toegepast.

Het programma scant $HOME/.config/autostart/, $HOME/.config/plasma-workspace/env en $HOME/.config/plasma-workspace/shutdown mappen om na te gaan welke programma's en scripts daar al zijn en deze te tonen. Het stelt u in staat deze gemakkelijk te beheren.

Opmerking

De functie autostart heeft een bug, op dit moment is het niet mogelijk om een script na het opstarten van uw Plasma™-sessie uit te voeren.

Opmerking

Opmerking: u kunt de locatie van uw Autostart map in ToepassingenLocaties in de categorie Persoonlijke instellingen van Systeeminstellingen wijzigen en een andere map instellen dan $HOME/.config/autostart.

Lees ook Bureaubladessie en Achtergrondservices voor informatie over hoe het gedrag bij opstarten van uw Plasma™-sessie in te stellen.

Sommige KDE-toepassingen handelen het gedrag voor autostart op hun eigen manier af, bijv. u kunt autostart van een toepassing in- of uitschakelen in de instellingendialoog (KAlarm) of u moet BestandAfsluiten (Konversation, Kopete) gebruiken, anders zal de toepassing nog steeds in het systeemvak actief zijn en zal gestart worden bij de volgende keer aanmelden.

Migratie van KDE Workspaces 4

Om uw persoonlijke autostart instelling uit KDE Workspaces 4 te migreren:

Kopieer desktop-bestanden uit $HOME/.kde/Autostart naar $HOME/.config/autostart
Kopieer pre-startup scriptbestanden uit $HOME/.kde/Autostart naar $HOME/.config/plasma-workspace/env
Scriptbestanden voor Afsluiten kopiëren uit $HOME/.kde/Autostart naar $HOME/.config/plasma-workspace/shutdown

Tonen van bestanden

Het hoofdgedeelte van de module toont de programma's die geladen worden en scripts die uitgevoerd worden als Plasma™ start, afsluit of voordat Plasma™ start.

Naam

Deze kolom kunt u niet aanpassen. Het bevat de naam van het programma of script dat u wilt starten met Plasma™. De naam komt uit het bureaubladbestand (.desktop) uit het Naamveld voor een programma en is de bestandsnaam voor een script.

Commando

Deze kolom laat de commando's zien die worden uitgevoerd om het programma te starten. Commando's voor een programma kunnen gewijzigd worden door de knop Eigenschappen of door dubbel te klikken in de rij programma. Het commando wordt gehaald uit het bureaubladbestand uit het Uitvoerenveld.

Voor een script is het commando het pad naar het script en het kan niet gewijzigd worden.

Status

Deze instelling is alleen beschikbaar voor programma's via bureaubladbestanden. U kunt een programma in de Autostart map houden maar uitschakelen dat het wordt uitgevoerd bij de start van Plasma™. Het deactiveren van de status Ingeschakeld maakt dat het bij het starten niet wordt uitgevoerd.

De status Ingeschakeld deactiveren stelt de eigenschap Verbergen van het bureaubladbestand in op waar in de map Autostart.

Uitvoeren op

Programma's (Bureaubladbestanden) kunnen alleen worden uitgevoerd bij opstarten. Scripts kunnen worden uitgevoerd bij Opstarten, Afsluiten of Vóór sessie-opstart. Deze kolom stelt u in staat om te wijzigen wanneer uw script moet worden uitgevoerd. Opstarten is wanneer Plasma™ opstart, afsluiten is wanneer u zich afmeldt bij Plasma™ en voor sessie-opstart is voordat Plasma™ opstart.

Scripts en bureaubladbestanden ingesteld om te worden uitgevoerd bij Opstarten worden gekopieerd of krijgen een symbolische koppeling in $HOME/.config/autostart en zullen worden uitgevoerd bij het opstarten van Plasma™.

Scripts ingesteld om te worden uitgevoerd bij Afsluiten worden gekopieerd of krijgen een symbolische koppeling in de map $HOME/.config/shutdown en zullen automatisch worden uitgevoerd bij het afsluiten van Plasma™ nadat de gebruiker zich heeft afgemeld.

Scripts ingesteld om te worden uitgevoerd bij Pre-KDE opstart worden gekopieerd of krijgen een symbolische koppeling in $HOME/.config/env en worden uitgevoerd bij het opstarten van Plasma™ (het startkde script zal hier zoeken naar scripts).

Opmerking

Alleen scripts met de extensie sh kunnen worden gelezen door Plasma™ voor de modussen Voor sessie-opstart en Afsluiten.

Acties

Onderaan hebt u enige knoppen om de manier waarop Autostart is geconfigureerd te wijzigen. U kunt programma's of scripts toevoegen, verwijderen of hun eigenschappen wijzigen.

Programma toevoegen

Op deze knop drukken toont de standaard dialoog PlasmaToepassing kiezen en stelt u in staat om te kiezen welk programma u wilt opstarten. Na het kiezen van het programma, klikken op OK geeft u de eigenschappen van dit programma.

Dit maakt dat het bureaubladbestand van het programma in uw map Autostart wordt gekopieerd.

Script toevoegen

Deze knop opent een dialoog die u vraagt om de locatie van het script dat u wilt toevoegen. Als u Als symbolische koppeling aanmaken geactiveerd laat (standaard) dan zal het script worden toegevoegd als een symbolische koppeling. Als u deze optie de-activeert dan zal het script worden gekopieerd in de overeenkomstige lokale map.

Verwijderen

Verwijderen zal het bureaubladbestand van het programma of het script of symbolische koppeling in de map Autostart verwijderen.

Eigenschappen

Deze knop (alleen ingeschakeld voor programma bijv. desktop-bestanden) stelt u in staat om de eigenschappen van het programma of script te wijzigen. Er zijn algemene eigenschappen, rechten, een voorbeeld indien van toepassing en eigenschappen gerelateerd aan het gebruik van programma's.

Geavanceerd

Deze knop is alleen van toepassing op programma's (bijv. bureaubladbestanden). Een dialoog vraagt u of u wilt dat het programma alleen in Plasma™ automatisch opstart (en niet in andere bureaubladomgevingen die u zou kunnen gebruiken). Standaard, zal het programma automatisch opstarten in alle bureaubladomgevingen die u zou kunnen gebruiken. Activeren van Alleen in Plasma opstarten zorgt dat het programma alleen opstart als u de Plasma™ bureaubladomgeving opstart.

Dit geeft de waarde Plasma aan de OnlyShowIn variabele in het bureaubladbestand van het programma.