Takenplanner

Morgan N. Sandquist

Ontwikkelaar: Gary Meyer
Nalezer: Lauri Watts
Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
Vertaler/Nalezer: Natalie Koning
herziening Applications 16.12 (2017-01-12)

Inleiding

Dit is een module waarmee u kunt plannen wanneer taken op de achtergrond worden uitgevoerd. Het is een grafische schil voor cron, de takenplanner van het UNIX® systeem.

Belangrijk

Vergeet niet om eerst de cron daemon crond te starten, anders zullen de instellingen in deze module niet werken.

Opstarten

Als u deze module opstart ziet u een samenvatting van de bestaande geplande taken en bijhorende omgevingsvariabelen. Als u het programma als root opstart zult u de geplande taken van alle gebruikers op de computer en ook alle systeemtaken zien.

opstarten

Ingestelde taken

Geplande taken verschijnen in de lijst Taken. Voor elke geplande taak wordt de volgende informatie getoond:

Takenplanning

In deze kolom wordt ofwel "@reboot" voor takenplanningen bij opstarten of de crontabregel getoond.

Commando

Programmabestand en parameters.

Status

In- of uitgeschakeld

Beschrijving

Een beschrijving van de taak, zoiets als het doel ervan.

Planningdetails

Een beschrijving van de geplande taak.

Omgevingsvariabelen

Omgevingsvariabelen staan in de lijst Omgevingsvariabelen. Voor elke omgevingsvariabele wordt het volgende getoond:

Variabele

Variabelenaam.

Waarde

Variabelewaarde.

Status

In- of uitgeschakeld

Toelichting

Beschrijving van de variabele.

De omgevingsvariabelen die hier staan vervangen elke bestaande omgevingsvariabelen voor alle geplande taken.

Geplande taken toevoegen

Om een nieuwe geplande taak aan te maken, klik op de knop Nieuwe taak.... Alternatief kunt u deze actie kiezen uit het contextmenu van de muisknop rechts.

Het dialoogvenster Taak bewerken

Het dialoogvenster Taak bewerken
Commando

Voer de naam in van het programma. U kunt een relatief of absoluut pad opgeven. Als u het programma wilt opzoeken, klik dan op de knop Bladeren.

Toelichting

Voer een beschrijving in voor de te plannen taak.

Deze taak inschakelen

Om de taak aan- of uit te zetten selecteert of deselecteert u deze knop.

Starten tijdens systeemstart

Activeer deze knop om de taak uit te voeren tijdens systeemstart.

Elke dag uitvoeren

Als u de taak dagelijks wilt plannen, selecteert u deze knop.

Maanden

Selecteer de maanden waarin u de taak wilt plannen.

Dagen van de maand

Selecteer de dagen van de maand waarop de taak dient te worden gepland.

Dagen van de week

Selecteer de dagen van de week waarop de taak dient te worden gepland.

Uren

Selecteer de uren waarop u de taak wilt plannen.

Minuten

Selecteer de minuut waarop de taak dient te worden gepland. U kunt met cron niet vaker plannen dan met één minuut intervallen.

OK

Hiermee voltooit u het aanmaken van de taak.

Annuleren

Hiermee annuleert u het aanmaken van de taak.

Als u zowel dagen van de maand als dagen van de week kiest, zal de taak worden uitgevoerd zodra één van die dagen langskomt. Als u bijvoorbeeld de eerste, de 15de en zondag selecteert, zal het programma elke eerste en 15de van de maand worden uitgevoerd (ongeacht de instelling voor dagen van de week), maar ook op elke zondag in de gekozen maanden (ongeacht de instelling voor dagen van de maand).

De geplande taak wordt pas actief als de crontab is opgeslagen.

Geplande taken beheren

Net als bij het aanmaken van nieuwe taken zullen wijzigingen in taken pas actief worden als het bestand crontab is opgeslagen.

Gebruik de knoppen rechts van de takenlijst om de geselecteerde taak te wijzigen, te verwijderen, af te drukken of nu uit te voeren. U bereikt al deze acties ook vanaf het contextmenu. Als extra biedt het contextmenu acties om taken te knippen, te kopiëren en te plakken.

Omgevingsvariabelen toevoegen

Om een nieuwe omgevingsvariabele aan te maken, klikt u op de knop Nieuwe variabele....

Ook kunt u met de rechtermuisknop klikken en in het contextmenu deze actie kiezen.

Het dialoogvenster Variabele bewerken

Het dialoogvenster Variabele bewerken.
Variabele

Voer de naam in van de omgevingsvariabele. U kunt de afrollijst gebruiken om uit de meestgebruikte omgevingsvariabelen voor geplande taken te kiezen. Dit zijn:

HOME

Geeft een alternatieve persoonlijke map aan.

MAILTO

Om de e-mailuitvoer te verzenden naar een ander e-mailadres dan het standaardadres van de gebruiker.

PATH

Om mappen op te geven waarin naar programmabestanden zal worden gezocht.

SHELL

Om een andere shell dan die van de gebruiker op te geven.

LD_CONFIG_PATH

De locatie van dynamische bibliotheken. Dit stelt cronjobs in staat om toepassingen uit te voeren die bibliotheken hebben die ze nodig hebben bij de uitvoering, maar geïnstalleerd zijn buiten het pad van de systeembibliotheken.

Waarde

Voer de waarde in van de omgevingsvariabele.

Toelichting

Voer een beschrijving in voor de omgevingsvariabele, zoals het doel ervan.

Deze variabele inschakelen

Om een variabele aan of uit te zetten, selecteert of deselecteert u deze knop.

OK

Voltooit de instelling van deze variabele.

Annuleren

Annuleert de instelling voor deze variabele.

De omgevingsvariabele wordt pas toegepast als de crontab is opgeslagen.

Omgevingsvariabelen beheren

Opmerking

Net als bij het aanmaken van nieuwe omgevingsvariabelen, worden wijzigingen pas toegepast als crontab is opgeslagen.

Gebruik de knoppen rechts van de lijst met variabelen om een geselecteerde variabele te wijzigen of te verwijderen. Deze acties kunnen ook uit het contextmenu bereikt worden. Als extra biedt het contextmenu acties om te knippen, te kopiëren en te plakken.