Soorten bakstenen

Opmerking

De afbeeldingen van de bakstenen hieronder zijn voor het standaard thema van KBreakOut.

Gewone baksteenGewone bakstenen

Gewone bakstenen, hoewel hun uiterlijk kan variëren is het gedrag altijd hetzelfde, Een bal kan ze vernietigen door ze te raken en er kan een cadeau in zitten.

Onverwoestbare baksteenOnverwoestbare baksteen

Is onvernietigbaar tenzij geraakt door een brandende bal of een onstopbare bal, of als een exploderende baksteen ernaast geraakt wordt. deze bakstenen hoeft u niet te vernietigen om een level te winnen.

Breekbare baksteenBreekbare baksteen

Onverwoestbare bakstenen kunt u veranderen in breekbare bakstenen door gebruik van een Cadeau voor magische muren.

Verborgen baksteenVerborgen baksteen

Deze baksteen is in het begin niet zichtbaar voor de speler. pas nadat het voor de eerste keer is geraakt komt het zichtbaar en wordt het een gewone baksteen. Als een brandende bal het raakt of exploderende baksteen ernaast wordt geraakt dan zal deze vernietigd worden zodra het zichtbaar wordt. Zolang het verborgen is, hoeft u het niet te vernietigen en kunt u doorgaan naar de volgende level.

Meervoudige baksteenMeervoudige baksteen

Deze moet u drie keer raken voordat het vernietigd is, tenzij u het raakt met een brandende of onstopbare bal, of een exploderende baksteen ernaast wordt vernietigd.

Exploderende baksteenExploderende baksteen

Als u deze baksteen raakt, dan zullen ook de bakstenen erboven, eronder, links en rechts vernietigd worden, onafhankelijk van het type.