Het handboek van KBlackBox

Nicolas Roffet

Robert Cimrman

Philip Rodrigues

reviewer: Lauri Watts
Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
herziening KDE Gear 21.04 (2021-06-24)

Deze documentatie beschrijft het spel KBlackBox versie 21.04