Hoofdstuk 6. Dankbetuigingen en licentie

KBlackBox

Programma copyright 1999-2000 Robert Cimrman en 2007 Nicolas Roffet

Documentatie copyright door Robert Cimrman. Bijgewerkt en geconverteerd naar Docbook voor KDE 2.0 door Lauri Watts . Herzien door Philip Rodrigues

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op http://www.kde.nl/bugs.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Niels Reedijk.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Rinse de Vries.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie-licentie.

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de GNU General Public License.