Hoofdstuk 1. Inleiding

KBackup is een programma dat u van alle mappen of bestanden reservekopieën laat maken, waarbij het een gemakkelijk te maken boomstructuur gebruikt om om de dingen te selecteren waar een reservekopie van gemaakt moet worden. Het laat u uw instellingen opslaan in zogenaamde profielbestanden, waar een profiel een eenvoudig tekstbestand is die definities bevat voor mappen en bestanden om ingevoegd of uitgesloten worden van het backupproces. Het laat u ook definiëren waar de backup wordt opgeslagen. Het doel kan ofwel een lokale map zijn (bijv. een lokaal aangekoppeld apparaat zoals een ZIP-station, USB-stick, etc.), maar het kan ook elke URL op afstand zijn (bijv. smb://remote/een_pad) om de reservekopie van uw gegevens op een centrale server, etc., op te slaan

Het programma kan ook als een automatische backup zonder gebruik van een grafische gebruikersinterface actief worden. U kunt eenvoudig een profiel aanmaken en deze instellingen gebruiken om aan KBackup te vertellen wat te doen wanneer het actief wordt in niet-interactieve modus, bijv. door het starten van een cron-job.

Het programma is ontworpen om eenvoudig in gebruik te zijn zodat het gebruikt kan worden door de eenvoudige computergebruiker.

Het opslagformaat is het welbekende TAR-formaat, waarbij de gegevens nog steeds opgeslagen kunnen zijn in een gecomprimeerd formaat (xz,bzip2 of gzip).

De huidige implementatie biedt alleen de backup-stap. Om gegevens te herstellen in uw systeem, moet u nu bijv., Dolphin gebruiken om de TAR backupbestanden te openen en slepen/loslaten gebruiken om de bestanden terug op uw bestandssysteem te krijgen. Dit is ook een voordeel van het gebruik van het welbekende en goed ondersteunde TAR-bestandsformaat.

Als de bestanden gecomprimeerd zijn kunt u alle bestanden recursief uitpakken uit de huidige map met het volgende commando:

find . -name \*bz2 -print0 | xargs -0 bunzip2

U kunt als alternatief ook Ark gebruiken om een volledige backup uit te pakken of gewoon een paar bestanden uit een backup.