Hoofdstuk 4. Gids voor ontwikkelaars van KBackup

KBackup kan uitgebreid worden met gebruik van een shellscript (of elke ander uitvoerbaar programma) dat gestart zal worden op drie verschillende punten gedurende de backup-proces. Het idee erachter is dat het toestaat om media aan te koppelen, af te koppelen, een uit te werpen op een voor het systeem specifieke manier of andere dingen te doen met de geproduceerde archiefbestanden.

Het uit te voeren script moet gegeven zijn met de optie op de opdrachtregel --script.

Hier is een voorbeeldscript:

Voorbeeld 4.1. sliceScript.sh

#!/bin/sh

mode=$1
archive=$2
target=$3
mountPoint=$4

case "$mode" in
 "slice_init" )
  if [ "$mountPoint" != "" ]
  then
   mount /media/zip
   rm -f /media/zip/backup_2*.tar*
  fi
 ;;

 "slice_closed" )
 ;;

 "slice_finished" )
  if [ "$mountPoint" != "" ]
  then
   umount /media/zip
   eject /media/zip
  fi
 ;;
esac

Het script wordt altijd geactiveerd met vier argumenten op de opdrachtregel:

 • activeringsmodus

 • archief (gedeelte) bestandsnaam

 • doelmap/URL

 • aankoppelpunt van de doelmap als het een lokale map is, anders een lege tekenreeks

Er zijn drie mogelijke modi van uitvoeren:

 • slice_init

  aangeroepen voordat een nieuw archiefgedeelte wordt aangemaakt op schijf

 • slice_closed

  aangeroepen nadat een archiefgedeelte met is aangemaakt, maar voordat het in de doelmap is geplaatst

  Dit kan gebruikt worden als u het archiefgedeelte wilt kopiëren naar een extra plaats, bijv. het archief wordt verzonden naar de hoofdserver (via een doel-URL), maar u wilt de laatste backup ook op de lokale schijf houden.

 • slice_finished

  aangeroepen nadat een archiefgedeelte met succes is overgebracht in de doelmap