Tekst zoeken en vervangen

De balken voor zoeken en vervangen

KatePart heeft een incrementele zoekbalk en een krachtige zoek- en vervangbalk, die de mogelijkheid biedt om vervangende tekst in te voeren samen met enkele extra opties.

De balken bieden de volgende gezamenlijke opties:

Zoeken

Hier typt u de tekenreeks in die gezocht moet worden. De interpretatie ervan is afhankelijk van enkele opties die hieronder beschreven worden.

Hoofdlettergevoelig

Indien geactiveerd, kunt u kiezen of bij het zoeken rekening gehouden moet worden met hoofdletters of kleine letters.

De krachtige zoek- eb vervangbalk biedt enkele extra opties:

Platte tekst

De te zoeken tekenreeks moet letterlijk overeenkomen.

Hele woorden

Als deze optie geactiveerd is, wordt alleen een overeenkomst gevonden er een woordgrens aan beide kanten van de tekenreeks staat, wat betekent geen alfanumeriek teken of een ander zichtbaar teken of een einde regel.

Escape Sequences

Als deze optie geactiveerd is, komt er een menuitem Toevoegen aan het eind van het contextmenu van de tekstvakken beschikbaar, die u in staat stelt om uit een voorgedefinieerde lijst "escape-reeksen" toe te voegen.

Reguliere expressie

Als deze optie geactiveerd is, wordt de zoektekenreeks als een reguliere expressie geïnterpreteerd. Het menuitem Toevoegen komt aan het eind van het contextmenu van de tekstvakken beschikbaar,die u in staat stelt om uit een voorgedefinieerde lijst "reguliere expressies" toe te voegen aan het zoekpatroon.

Zie Reguliere expressies voor meer informatie hierover.

Alleen in de selectie zoeken

Indien geactiveerd, zal zoeken en vervangen alleen worden uitgevoerd binnen de geselecteerd tekst.

Allen zoeken

op deze knop drukken accentueert alle overeenkomsten in het document en toont het aantal gevonden overeenkomsten in een kleine popup.

Tekst vinden

Om tekst te vinden start u de incrementele zoekbalk met Ctrl+F of met het menuitem BewerkenZoeken....

Dit opent de zoekbalk onder in het venster van de editor. Links in de balk bevindt zich een knop met een pictogram om de balk te sluiten, gevolgd door een klein invoerveld voor het opgeven van het zoekpatroon.

Het zoeken begint onmiddellijk nadat u de eerste letters van uw zoekpatroon intypt. Als er een overeenkomst is in de tekst, wordt deze gemarkeerd en verandert de achtergrondkleur van de invoer in lichtgroen. Als er geen overeenkomst gevonden wordt in de tekst wordt dit aangegeven door een lichtrode achtergrondkleur van het invoerveld.

Gebruik de knop of om naar de volgende of vorige overeenkomst in het document te gaan.

Overeenkomsten in het document zijn geaccentueerd zelfs wanneer u de zoekbalk sluit. Om deze accentuering te wissen drukt u op de Esc-toets.

U kunt kiezen of bij het zoeken rekening gehouden moet worden met hoofdletters of kleine letters. Kiest u , dan krijgt u alleen de tekst die precies overeenkomt met de hoofd- en kleine letters in het zoekpatroon.

Klik op de knop rechts van de incrementele zoekbalk om over te schakelen naar het balk geavanceerd zoeken en vervangen.

Om de laatste zoekbewerking te herhalen, indien aanwezig, zonder de incrementele zoekbalk op te roepen, gebruikt u BewerkenVolgende zoeken (F3) of BewerkenVorige zoeken (Shift+F3).

Tekst vervangen

Om tekst te vervangen, start u de krachtige zoek- en vervangbalk met het commando Bewerkenvervangen of de sneltoets Ctrl+R.

Links op de balk bevindt zich een knop met een pictogram om de balk te sluiten, gevolgd door een kleine keuzelijst om het zoekpatroon in te voeren. De lijst herinnert zich recent gebruikte patronen.

U kunt de zoekmodus aanpassen door uit het afrolvak te kiezen voor Platte tekst, Hele woorden, Escape-sequences of Reguliere expressie.

Als Escape sequences of Reguliere expressie geselecteerd is, zal het menu-itemToevoegen... onderaan het contextmenu van de tekstinvoervelden geactiveerd worden. Hierdoor kunt u escape sequences of reguliere expressie-items toevoegen aan het zoek- of vervangpatroon vanuit voorgedefinieerde lijsten.

Gebruik de knop of om naar de volgende of vorige overeenkomst in het document te gaan.

Typ de vervangende tekst in in het tekstinvoerveld met de naam Vervangen en klik op de knop Vervangen om alleen de geaccentueerde tekst te vervangen, of de knop Alles vervangen om de gezochte tekst in het hele document te vervangen.

U kunt het gedrag van zoeken en vervangen wijzigen door onderin de balk verschillende opties te kiezen. Het kiezen van resulteert in alleen die tekenreeksen waarvan elke letter overeenkomt met de hoofdletter of kleine letter zoals opgegeven in de zoekopdracht. zal alleen binnen de huidige selectie zoeken en vervangen. De knop Alles zoeken accentueert alle overeenkomsten in het document en toont het aantal gevonden resultaten in een klein popup-venster.

Klik op de knop rechts in de balk zoeken en vervangen om over te schakelen naar de incrementele zoekbalk.

Tip

Als u reguliere expressies gebruikt om de te vervangen tekst te zoeken, kunt u gebruik maken van terugverwijzingen om tekst die tussen haakjes in subpatronen staat opnieuw te gebruiken.

Zie Reguliere expressies voor meer informatie hierover.

Tip

U kunt de commando's find, replace en ifind (incrementeel zoeken) vanaf de commandoregel.