Het handboek van Kate

Anders Lund

Seth Rothberg

Dominik Haumann

T.C. Hollingsworth

Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries
Vertaler/Nalezer: Tom Albers
Vertaler/Nalezer: Natalie Koning
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Applications 21.12 (2021-09-02)

Kate is een tekstbewerker voor programmeurs door KDE

Deze handleiding beschrijft Kate versie 18.12


Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. De basisbeginselen
Kate starten
Vanuit het menu
Vanaf de commandoregel
Slepen en loslaten
Werken met Kate
Snel beginnen
Sneltoetsen
Werken met de MDI van Kate
Overzicht
Het editor-gedeelte
Sessies gebruiken
Help verkrijgen
Met Kate
Met uw tekstbestanden
Artikelen over Kate
3. Werken met de editor van Kate
4. Werken met plug-ins
Kate-programma-plugins
Externe hulpmiddelen
Externe hulpmiddelen configureren
Expansie van variabelen
Lijst met standaard hulpmiddelen
Plug-in Backtrace Browser
De Plug-in Backtrace browser gebruiken
Configuratie
Bouwplug-in
Inleiding
De Bouwplug-in gebruiken
Menustructuur
Dankbetuigingen en licentie
Plug-in voor sluiten Behalve/Like
Inleiding
De plug-in Behalve/zoals sluiten gebruiken
Menustructuur
Plug-in voor kleurenkiezer
Inleiding
Configuratie
CTags plug-in
Inleiding
Configuratie
De CTags plug-in gebruiken
Menustructuur
Plug-in voor documentvoorbeeld
Inleiding
Menustructuur
Interface
Plug-in voor document wisselen
Menustructuur
Bestandssysteembrowser
Menustructuur
Interface
Configuratie
De documentenlijst
Inleiding
Menustructuur
Configuratie
GDB-plug-in
Inleiding
Structuur van menu en werkbalk
Debugweergave
Aanroepstapel en lokale waarden
Dankbetuigingen en licentie
Projectplug-in
Inleiding
Gestructureerde weergave van de bestanden
Omschakelen van projecten
Zoeken en vervangen in projecten
Eenvoudige automatische aanvulling
Snelle opening van bestanden
Ondersteuning voor het bouwen van het project
Projecten aanmaken
Huidige project
Het menu Projecten
LSP-clientplug-in
Menustructuur
Configuratie
Zoeken & vervangen
Inleiding
Interface
Menustructuur
Kate-fragmenten
Inleiding
Menustructuur
Paneel voor fragmenten
Fragmenten gebruiken
Dankbetuigingen en licentie
SQL-plug-in
Inleiding
Te verbinden met een database
Queries uitvoeren
Bladeren
Menustructuur
Dankbetuigingen en licentie
Plug-in voor Symboolviewer
De plug-in Behalve/zoals sluiten gebruiken
Menustructuur
Configuratie
Plug-in voor terminalweergave
Menustructuur
Configuratie
Plug-in Tekstfilter
De plug-in Tekstfilter gebruiken
Menustructuur
XML-validatie
Menustructuur
Dankbetuigingen en licentie
XML-aanvulling
Hoe te gebruiken
Mogelijkheden en beperkingen
Menustructuur
Dankbetuigingen en licentie
5. Geavanceerde hulpmiddelen voor bewerking
6. Kate uitbreiden
Inleiding
Werken met syntaxisaccentuering
Scripting met JavaScript
Kate (C++) programma-plug-ins
7. De VI-invoermethode
8. Het menu Items
Het menu Bestand
Het menu Bewerken
Het menu Beeld
Menu Bladwijzers
Het menu Sessies
Het menu Hulpmiddelen
De menu's Instellingen en Help
9. Kate instellen
Overzicht
De hoofdinstellingendialoog
De instellingen voor de toepassing Kate
Algemeen
Sessie
Plug-ins
De instellingen voor de tekstbewerkercomponent
Configureren met documentvariabelen
10. Dankbetuigingen en licentie
A. Reguliere expressies

Lijst van tabellen

4.1. Enkele beschikbare KParts-plug-ins