Hoofdstuk 5. Overzicht van de opdrachten

Menu's en sneltoetsen

Het menu Bestand

BestandOpslaan als... (Ctrl+Shift+S)

Slaat de tabel van Kalzium als afbeelding op.

BestandGegevens exporteren...

Open een dialoog waarin u Elementen en hun Eigenschappen kunt selecteren om deze te exporteren naar een HTML-, XML of CSV-bestand.

BestandChemische bestanden converteren...

Open een dialoog om een brede reeks van chemische bestandsformaten en gegevenstypen te importeren met de Open Babel-bibliotheek.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Afsluiten van Kalzium.

Het menu Beeld

BeeldSystemen

Een submenu tonen met verschillende periodieke systemen. De opties zijn:

Klassiek periodiek systeem

Toon het klassieke periodieke systeem met alle elementen.

Kort periodiek systeem

Toon een tabel zonder overgangselementen.

Lang periodiek systeem

Toon een periodieke tabel met ingebedde inwendige overgangselementen (f-elementen).

Overgangselementen

Toon een tabel met alleen overgangselementen.

DZ periodiek systeem

Dit item representeert het systeem zoals DZ Deutscher Zentralausschuss "Duitse Centrale Comité" suggereert.

BeeldNummering

Een submenu tonen met verschillende modi voor nummering. De beschikbare opties zijn:

Geen nummering

Toon geen nummeringschema.

IUPAC

Toon de IUPAC-nummering.

CAS

Toon de CAS-nummering.

Oude IUPAC

Toon de oude IUPAC-nummering.

BeeldSchema

Een submenu tonen met verschillende schema's. De beschikbare opties zijn:

Monochroom

Toon alle elementen met één achtergrondkleur.

Blokken

Toon de 4 blokken met elementen.

Symbolisch

Toon pictogrammen voor elk element.

Familie

Toon de families van de elementen.

Groepen

Toon de groepen elementen.

Kleuren

Toon de kleuren van elementen.

BeeldKleurverlopen

Een submenu tonen met verschillende kleurverlopen. De beschikbare opties zijn:

Geen

Uitschakelen van elk kleurverloop in de tabel.

Aggregatietoestand

Toon de aggregatietoestand van een element.

Covalente straal

Toon de covalente straal van een element.

Vanderwaals

Toon de vanderwaalsstraal van een element.

Atoommassa

Toon de atoommassa van een element.

Kookpunt

Toon het kookpunt van een element.

Smeltpunt

Toon het smeltpunt van een element.

Electronennegativiteit (Pauling)

Toon de electronegativiteit van een element.

Electronenaffiniteit

Toon de electronenaffiniteit van een element.

Ontdekkingsdatum

Toon de ontdekkingsdatum van elk element met verschillende achtergrond kleuren voor elke eeuw.

Eerste ionisatie

Toon de eerste ionisatie-energie van een element.

BeeldLegenda

Toon of verberg de legenda. Daarmee kunt u de legenda voor het schema waarin u zich bevindt (groepen, familie, blokken) laten weergeven. De legenda wordt standaard weergegeven. Als u het verbergt zal het verborgen blijven totdat u zelf de menuoptie weer selecteert. Kalzium onthoudt deze instelling zodat de instelling ook wordt gebruikt bij een volgende start van het programma.

BeeldInformatie

Toon of verberg de zijbalk.

BeeldTabelinformatie

Toon of verberg de tabelinformatie.

Het menu Hulpmiddelen

HulpmiddelenMolecuulbewerker...

Open de dialoog molecuulbewerker.

HulpmiddelenIsotopentabel...

Open het venster Isotopentabel.

HulpmiddelenGegevens in kaart brengen...

Open de dialoog Gegevens plotten.

HulpmiddelenBerekeningen uitvoeren...

Open de dialoog Berekening uitvoeren.

HulpmiddelenR/S-zinnen...

Open de dialoog voor Risk/Security-zinnen.

HulpmiddelenWoordenlijst...

Open de Woordenlijst.

HulpmiddelenTabellen...

Toon een dialoog met het Griekse alfabet en numerieke voorvoegsels en Romeinse nummers.

De menu's Instellingen en Help

Kalzium heeft de gezamenlijke KDE Instellingen en Help menu-items, voor meer informatie lees de secties over de Menu Instellingen en Menu Help van KDE-fundamentals.