union

  • Naam: vereniging

  • Beschrijving: Vereniging van verzamelingen van het zelfde type (lijsten, vectoren)

  • Parameters: union(... parameters, ...)

  • Voorbeeld: x->union(list { 1, 2, 3 }, list { 4, 5, 6 })[rem(floor(x), 5)+3]