sum

  • Naam: sum

  • Beschrijving: Som getallenbereik berekenen

  • Parameters: sum(par1 : var=van..tot)

  • Voorbeeld: x->sum(t*t:t=0..3)