sin

  • Naam: sin

  • Beschrijving: functie berekent de sinus van een gegeven hoek of reëel getal

  • Parameters: sin(par1)

  • Voorbeeld: x->sin(x)