selector

  • Naam: selector

  • Beschrijving: Het par1-de element selecteren uit lijst of vector par2

  • Parameters: selector(par1, par2)

  • Voorbeeld: x->scalarproduct(vector { 0, x }, vector { x, 0 })[1]