scalarproduct

  • Naam: scalarproduct

  • Beschrijving: Scalair product, inproduct (van vectoren)

  • Parameters: scalarproduct(... parameters, ...)

  • Voorbeeld: x->scalarproduct(vector { 0, x }, vector { x, 0 })[1]