ln

  • Naam: ln

  • Beschrijving: Logaritme met grondtal e, natuurlijke logaritme

  • Parameters: ln(par1)

  • Voorbeeld: x->ln(x)