filter

  • Naam: filter

  • Beschrijving: verwijdert alle elementen die niet aan een voorwaarde voldoen

  • Parameters: filter(par1, par2)

  • Voorbeeld: x->filter(u->rem(u, 2)=0, list { 2, 4, 3, 4, 8, 6 })[rem(floor(x), 5)+3]