factorof

  • Naam: factorof

  • Beschrijving: Is factor van (Booleaans)

  • Parameters: factorof(par1, par2)

  • Beschrijving: x->factorof(x, 3) (Is drie een factor van x?)