er is

  • Naam: exists

  • Beschrijving: Er is een ...

  • Parameters: exists(par1 : var)

  • Voorbeeld: x->piecewise { exists(t:t@list { true, false, false }) ? 1, ? 0 }