cos

  • Naam: cos

  • Beschrijving: functie berekent de cosinus van een gegeven hoek of reëel getal

  • Parameters: cos(par1)

  • Voorbeeld: x->cos(x)