arctan

  • Naam: arctan

  • Beschrijving: arctangens, boogtangens, inverse tangens (is NIET 1/tan)

  • Parameters: arctan(par1)

  • Voorbeeld: x->arctan(x)