Hoofdstuk 3. Scores van een handmatig spel

In deze mode, is Kajongg alleen in gebruik om de score bij te houden. U speelt zoals u normaal met echte mensen aan een echte tafel speelt waarbij u aan het eind van een spel aan Kajongg doorgeeft welke stenen een speler nog in zijn hand heeft met alle andere gegevens die voor Kajongg nodig zijn om de scores uit te rekenen - en dat is precies wat het programma zal doen. Als alternatief kan u ook de hand scores handmatig uitrekenen en vervolgens deze invoeren. Kajongg zal het saldo over de spelers verdelen en de resultaten naar een database wegschrijven. Het is mogelijk het spel te pauzeren, een ander spel met andere spelers te starten en oude spellen te herstarten. De gebruikte spelregels zijn met het spel opgeslagen, verschillende spellen kunt u dus met verschillende regels spelen.

  • Selecteer uit het menu SpelScore van een handmatig spel of druk op Ctrl+C.

  • Nu kunt u naar keuze een onvoltooid spel openen of een nieuw spel starten. Bij het starten van een nieuw spel wordt u gevraagd voor het aantal spelers en de spelregels. Kajongg zal dezelfde waarden als van het vorige spel voorstellen. Als er geen vorig spel was, dan zal het eerst vier voorgedefinieerde spelers voorstellen. Merk op nadat u deze selecties heeft gemaakt de spelregelset of de onderdelen daarvan niet meer kan wijzigen. U kunt dat op voorhand doen in de bewerker voor spelregelsets.

  • U krijgt nu een nieuw venster met de titel Scoren voor deze hand. Lees Laat Kajongg de score berekenen voor een gedetailleerde beschrijving.

  • Na het opslaan van handmatige resultaten, doorgaan met de volgende hand.

Handmatige resultaten invoeren

Scores

Schermafdruk

Dit is het venster waar u handmatig resultaten kunt invoeren. Het verschijnt automatisch als Kajongg denkt dat u het nodig heeft. U kunt het altijd weer zichtbaar maken of verbergen door op Ctrl+S te drukken of door het corresponderende menu entry te selecteren.

Zoals altijd heeft de wind van de ronde een gekleurde achtergrond.

Hier kunt u handmatig voor alle spelers de scores invoeren. Alternatief kunt u exact definiëren welke stenen een speler in zijn handen had. Als u ervoor kiest om dit te doen, dan zal het bijbehorende scorevak voor handmatig invoeren grijs worden. Kajongg berekent automatisch de score.

Nadat u alle relevante data voor een hand heeft ingevoerd, drukt u op de knop Hand opslaan. De hand-waarden worden in de database geplaatst, en zijn ook in de scoretabel zichtbaar. U kunt worden gevraagd om de zitplaatsen van de spelers te wijzigen maar u kunt ervoor kiezen om dat niet te doen. De voorgestelde wijzigingen zijn momenteel niet aanpasbaar - als een spelregelset iets anders nodig heeft, dan zullen we dat wijzigen.

Als de speler mogelijk heeft gewonnen, dan komt het keuzevakje in de kolom Winnaar beschikbaar - klik hier om de winnaar aan te geven.

De statusbalk zal nu de bijgewerkte stand van de spelers weergeven, en u kunt verdergaan met de volgende hand.

Score handmatig invoeren

Een goede speler zal waarschijnlijk er de voorkeur aan geven om de score zelf uit te rekenen. In dat geval kunt u het direct invoeren. Dit is alleen mogelijk als deze speler geen stenen heeft geselecteerd.

Als u een handmatige score invoert, dan moet het al behalve strafpunten compleet zijn, u heeft optionele regels waaruit u kunt kiezen. Behalve een uitzondering: Gevaarlijk spel. Deze beïnvloedt geen scores, maar het is ook niet tegen de regels. Het betekent alleen dat de betaling tussen spelers anders is: De verliezer betaalt alles aan de winnaar. De andere twee spelers wisselen geen betalingen uit. Dit is momenteel niet aanpasbaar.

Laat Kajongg de score bereken

Als u expliciet aan Kajongg opgeeft welke stenen een speler heeft, dan is in dit venster voor die speler het invoeren van scores uitgeschakeld. Tijdens het koppelen van stenen aan een speler, ziet u de score groeien -maar op het moment dat u de veertiende steen koppelt, gaat de score weer naar nul. Dit zal u wellicht verrassen maar tenzij u opgeeft dat dit de winnende hand is, dan wordt dit ingedeeld als lange hand die altijd nul punten heeft. dit is ingesteld in de Klassieke Chinese spelregelset, dit kan anders zijn als u een andere spelregelset gebruikt of de regels wijzigt.

U kunt de stenen en combinaties aan een speler koppelen door middel van de muis, het toetsenbord of beide. Met de muis versleept u eenvoudig de stenen naar het gedeelte van de speler. Tijdens het loslaten, krijgt u de vraag wat u wilt verplaatsen: Single, Pair, Pung, Kong, geclaimde Kong of Chow. De bovenste rij is voor de open (zichtbare) stenen, de onderste rij is voor de dichte (verborgen) stenen. Bonus stenen gaan naar de rechterkant. U kunt ook de stenen en combinaties (melds) verplaatsen tussen de rijen, tussen de spelers en terug naar het centrale gedeelte.

Als u de voorkeur geeft aan het toetsenbord, dan kunt u Tab gebruiken om heen en weer te springen tussen het centrale gedeelte en de gedeeltes van de spelers. De toetsen eswnESWN verplaatsen een steen tussen de spelers Oost, Zuid, West en Noord. De toetsen xX verplaatsen het terug naar het centrale gedeelte. ESWN verplaatst naar de verborgen rij, eswn verplaatst naar de open (zichtbare) rij. U kunt de cursor met behulp van de pijltjestoetsen tussen de stenen of de combinaties verplaatsen, de huidige geselecteerde steen of combinatie is met een blauwe rand gemarkeerd. Omdat op het toetsenbord de pijltjestoetsen ver van de toetsen geplaatst zijn, kunt u ook de letters hjkl of HJKL gebruiken om de cursor te verplaatsen. hH verplaatsen naar links, jJ verplaatsen omlaag, kK verplaatsen omhoog, lL verplaatsen naar rechts. Op dezelfde manier doet de unix editor vi het. De KDE browser Konqueror en zelfs dit help programma gebruiken dezelfde toetsen. Deze toetsen kunnen verschillend zijn als u een andere taal dan Engels gebruikt en zijn op dit moment niet instelbaar.

De opties Laatste steen; and Laatste melding: zijn nodig bij sommige regels zoals Laatste steen maakt paar. Ze zijn alleen geldig voor de winnende hand.

In het rechter gedeelte kunt u handmatig regels toepassen. Welke regels in deze lijst verschijnen is afhankelijk van de huidige spelregelset en van de stenen. In het voorbeeld van de schermafdruk hierboven, kan de speler die verloren heeft de keuze Gevaarlijk spel maken - opnieuw afhankelijk van de spelregelset en zijn stenen. Het doel van de ontwikkelaars is om de lijst met handmatig selecteerbare regels zo kort mogelijk te houden. Kajongg zou altijd in staat moeten zijn om automatisch te beslissen welke regel van toepassing is, maar soms heeft Kajongg niet genoeg informatie of kennis om een beslissing te kunnen nemen.

Strafpunten

Schermafdruk

In het venster voor het invoeren van resultaten van scorende handen, opent de knop Strafpunten een venster waar u strafpunten kunt invoeren. Dit kunt op elk moment doen onafhankelijk van het normale scorings-mechanisme.

De keuzelijst Overtreding: laat alle overtredingen zien die van toepassing kunnen zijn op de handen. Maak daar een keuze uit.

Nu kunt u het Totaal aantal strafpunten aanpassen. Dit is de totale som die van de betalers aan de begunstigden gaat. indien nodig zal het tussen hen verdeeld worden.

Het aantal betalers en begunstigden is afhankelijk van de soort overtreding. Het juiste aantal betalers wordt getoond. Als u een speler selecteert, dan zal Kajongg erop letten dat bij het aanpassen van de andere spelers deze speler maar eenmaal voorkomt.