Bijlage F. Installatie

Voor Linux: uw distributie zou een pakket voor u moeten hebben.

Voor Windows: kijk op https://www.linux-apps.com/p/1109453/ voor een installatieprogramma voor Windows.

Als u de broncode wilt downloaden en handmatig installeren:

  • git clone https://invent.kde.org/games/kajongg.git

  • Voor Linux: cd kajongg ; mkdir build ; cd build; cmake .. && make && make install

  • Voor Windows: Lees README.windows

Kajongg is afhankelijk van deze pakketten: (debian pakketnamen in haakjes)

  • Python 3.5 of hoger (python3)

  • Qt5.7 of hoger (python3-pyqt5 en python3-pyqt5.qtsvg)

  • de python bindings voor Qt5 (python3-pyqt5)

  • de bibliotheek python twisted 16.6.0 of hoger (python3-twisted)

  • sqlite3 (libsqlite3-0)