Met vrienden spelen

Als u tegen echte mensen wilt spelen, dan heeft u een spelserver nodig waarmee alle spelers, inclusief uzelf verbonden moet zijn. Doe dat door een host te selecteren of door handmatig een nieuwe host-naam en uw wachtwoord voor deze host in te voeren. Het programma zal het laatst gebruikte wachtwoord voorstellen.

De makkelijkste manier is de spelserver op kajongg.org te gebruiken. Kajongg zal deze in de lijst van mogelijke spelservers tonen. Merk op dat op deze alleen een spelserver aanbied maar geen webpagina of andere services.

Als u op de spelserver nog geen account met de door u opgegeven naam heeft, dan u worden gevraagd om een account te openen. Als u ja antwoord, dan krijgt u een nieuw dialoog waarin u twee keer het gewenste wachtwoord kunt invullen. Uw account zal automatisch worden aangemaakt.

Nadat u succesvol bent ingelogd op de spelserver, krijgt u van deze spelserver een lijst met tafels die stoelen beschikbaar hebben. schuif bij een tafel aan of reserveer een nieuwe tafel. Als u een nieuwe tafel heeft gereserveerd, wacht dan totdat andere spelers zijn aangeschoven. U kunt op elk moment het spel starten op de tafel die u heeft gereserveerd, de stoelen die niet bezet zijn worden dan opgevuld door robotspelers.

In de lijst met tafels is ook de op de tafel gebruikte spelregelset te zien. De spelregelset en zijn naam worden door de speler die de tafel heeft gereserveerd naar de spelserver gestuurd. Als u een identieke spelregelset heeft, dan toont de tafel uw naam voor de spelregelset - dit kan handig zijn als diegene die de tafel heeft gereserveerd een andere taal spreekt en daarom de spelregelset anders heeft genoemd. Als de naam van uw lokale spelregelset wordt getoond dan verschijnt het in zwart. Maar als u geen identieke spelregelset heeft dan verschijnt het in rood, en kunt u de knop Vergelijken gebruiken om het te vergelijken met uw eigen spelregelsets.

Als u niet kajongg.org of enig ander bestaande spelserver wilt gebruiken, dan kunt u uw eigen Kajongg spelserver op twee verschillende manieren opstarten:

  • verbindt met de server localhost. Dit is uw eigen computer. Als u dat doet en er is nog geen spelserver opgestart, dan zal het automatisch worden opgestart. En als u stopt met spelen, dan stopt ook de server. Dit verschilt van het selecteren van Lokaal spel, deze laatste staat geen verbindingen toe vanaf andere computers.

  • Handmatig een server starten op elke computer die u wilt. Alles wat u hoeft te doen is op de commandoregel het programma kajonggserver starten. Door het invoeren van kajonggserver --help krijgt u alle beschikbare opties te zien zoals het wijzigen van de standaard poort. Deze server blijft werken totdat u het stopt (kill).

In beide gevallen moet u aan de andere spelers vertellen hoe ze uw spelserver kunnen bereiken. Ze hebben de URL of eenvoudig een IP adres en de poort waarop uw server luistert nodig. Dit kan zoiets zijn als mypc.dyndns.org:8301 waar 8301 de poort is. Natuurlijk moet u uw firewall zodanig instellen dat de andere spelers deze poort kunnen bereiken. De communicatie zal versleutelt zijn.

Voor het poortnummer kijk in HelpOver Kajongg. De protocolversie is het poortnummer. Voor Kajongg 17.04 is dat 8301. Als de speler geen poort voor de gewenste server invult, dan berekent de client de poort op dezelfde manier. Als op een computer meerdere spelservers werken met verschillende protocolversies, dan zou u normaal gesproken automatisch de juiste spelserver moeten bereiken. De spelserver en de client zorgen er op deze manier voor dat hun versies overeenstemmen en compatibel met elkaar zijn en waarschuwen u als dat niet het geval is.

Als u denkt dat u een mogelijke bug bent tegengekomen, dan wilt u de optie kajongg --debug=traffic gebruiken. Dit laat u op de console zien waar de spelserver is gestart, welke berichten tussen de spelserver en de cliënten heen en weer vliegen. Voor meer opties, zie kajongg --help

Notities

  • Als u zeker wilt zijn dat niemand kan vals spelen dan mag niemand toegang tot de computer met de spelserver hebben. Natuurlijk kunt u nooit voorkomen dat twee spelers elkaar helpen omdat u nooit echt kan weten wat ze echt doen. Twee spelers kunnen zelfs dezelfde persoon zijn.