Hoofdstuk 6. Spelconfiguratie

Dialoog voor instellen

InstellenKajongg configureren... opent het dialoogvenster Configureren - Kajongg.

Als u hier op de knop Annuleren drukt, dan worden al uw configuratie wijzigingen ongedaan gemaakt, inclusief alles wat u met bewerker voor spelregelsets heeft gewijzigd.

U kunt ook de verschillende tabs met het toetsenbord selecteren: Ctrl+1 selecteert de eerste tab Spelen, Ctrl+2 selecteert de tweede tab, enzovoort.

Opties voor spelen

Schaduw van stenen tonen

Dit laat de stenen met zijkanten en schaduwen zien. Ook is er een beetje ruimte tussen de rijen stenen, en u ziet dat de muren twee of drie stenen hoog zijn. Als u deze keuze uitschakelt dan heeft u een eenvoudiger scherm waarop de stenen beetje groter zijn. Dit kan handig zijn op kleine schermen.

Blinde stenen naar meldingen herschikken

Dit groepeert combinaties in de hand. Soms zijn de groepen zoals u ze wilt hebben, en geeft u daarom de voorkeur aan helemaal geen groepen, zoals in een spel in de echte wereld.

Alleen nog mogelijke acties tonen

Tijdens het spelen, alleen mogelijke acties laten zien zoals Geen roep of Pung.

Een voorstel doen over wat te doen

In het geval dat u kan kiezen welke actie u uit gaat voeren zoals een steen wel of niet claimen of kiezen welke steen terugleggen, dan kan Kajongg u helpen door een voorstel te geven.

Geluid gebruiken indien beschikbaar

Hierdoor kunt u terugleggen en claims horen. Als andere spelers geluidsbestanden met hun eigen stem hebben dan kunt u ze horen.

Laat anderen mijn stem horen

Als u geluidsbestanden met uw eigen stem heeft dan kunnen andere u stem horen als u teruglegt of claimt.

Animatiesnelheid:

Stelt in hoe snel de stenen rond schuiven. Als u de schuif helemaal naar rechts verplaatst dan hebben de stenen geen animatie: de stenen veranderen eenvoudig van plaats.

Geluid

Het spelen is veel leuker als u spelers stenen hoort claimen en het terugleggen hoort aankondigen. Het maakt spelen ook makkelijker om u zich kan concentreren op uw eigen stenen, u hoeft niet te kijken naar wat anderen terugleggen.

Kajongg komt met stemmen voor verschillende spelers. Het wijst automatisch stemmen toe aan spelers. Voor elke taal zouden er vier stemmen moeten zijn, bij voorkeur twee mannelijke en twee vrouwelijke. Kajongg probeert stemmen in dezelfde taal als waarin Kajongg werkt te gebruiken. Als het geen stemmen in die taal vindt, dan valt Kajongg terug naar andere talen, de terugval talen gebruikend zoals u die voor Kajongg heeft ingesteld (zie HelpTaal van programma wijzigen). Als er nog geen bestanden met stemmen voor uw taal bestaan, dan bent u uitgenodigd om ze op te nemen en ze bij te dragen aan Kajongg.

  • Op deze manier kunt u zelf stemmen aanmaken. Er is een aparte map voor elke stem. Merk op dat deze mappen ergens anders op uw systeem kunnen staan, ze hangen af van hoe KDE is geïnstalleerd. Alleen het gedeelte beginnend met kajongg is altijd hetzelfde. Er zijn twee groepen stemmen met verschillende plaatsen in het bestandssysteem:

    • Voorgedefinieerde stemmen voor een taal. Deze kunt u in een map vinden zoals /usr/share/kajongg/voices/LANG waar LANG de code van uw taal is. De mappen met stemmen direct onder .../kajongg/voices/ zijn de US-Engelse versies. Voorgedefinieerde stemmen worden willekeurig aan spelers toegewezen. Die stemmen hebben namen zoals male1 male2 female1 female2 maar die namen zijn onbelangrijk, omdat de gebruiker ze toch nooit ziet.

    • Stemmen van gebruikers kunt u voor een specifieke gebruiker instellen. Als Kajongg gebruik maakt van een dergelijke stem, dan kan het automatisch over het internet naar andere spelers worden verstuurt. Deze stemmen zijn te vinden in een map zoals ~/.local/share/apps/kajongg/voices/. Als dus uw gebruikersnaam joe is, dan zal dit /home/joe/.local/share/apps/kajongg/voices/joe/ zijn. Het kan zijn dat de map voices/ nog niet bestaat - als dat het geval is dan moet u het aanmaken.

  • Nu u weet waar uw nieuwe stem kunt plaatsen, kunt u er een nieuwe map voor aanmaken.

  • In deze submap kunt u uw geluidsbestanden plaatsen. Ze moet gecodeerd zijn met de Ogg Vorbis audio compressor, het bestand moet de extensie .ogg hebben. Een enkel bestand heeft een naam zoals s3.ogg - dit is Stone 3. U kunt dergelijke bestanden voor alle stenen, claims en aankondigingen aanmaken. Maar als een geluidsbestand ontbreekt dan gebeurt er niets -u hoort dat geluid niet. terugvallen naar andere stemmen of talen werkt alleen voor gehele stemmen, niet voor een enkel geluidsbestand.

  • Nadat u alle geluidsbestanden voor de voorgedefinieerde stemmen heeft aangemaakt, moet u erop letten dat het Kajongg programma schrijfrechten heeft voor de nieuwe map met geluiden. Start Kajongg en test de stemmen. Als alles OK is, kunt u de schrijfrechten weer intrekken (en zou dat zeker moeten doen voor de voorgedefinieerde stemmen). Kajongg zal automatisch een bestand aanmaken genaamd md5sum met een controlesom voor alle geluidsbestanden. Iedere keer dat u een geluidsbestand voor een stem wijzigt, toevoegt of verwijdert, zal Kajongg proberen dat bestand te herschrijven.

Let er op dat de lengte van het geluid kort is en dat u duidelijk spreekt - als u eenmaal gewent bent aan dit spel dan kan het erg snel gespeeld worden. Het is makkelijker als u eerst een lijst maakt met alles wat ingesproken moet worden. Spreekt het niet uit alsof het een lijst van items is, probeer elk item zo uit te spreken alsof het enige item is dat u tijdens het spelen uitspreekt. Laat ook ruimte tussen de items. Dit goed uitspreken heeft een beetje oefening nodig.

Dit is een mogelijke manier om de geluidsbestanden te creëren:

  • Neem een geluidsbestand op met het programma qarecord, sla het op in het WAV-formaat. Spreek alle geluiden in dit enkele geluidsbestand.

  • Bewerk dat geluidsbestand met het programma audacity. Gebruik in dat programma de muis om een stuk van de geluiden te markeren. Het programma zal dat stuk afspelen. Corrigeer de markering het totdat u het correcte stuk heeft gemarkeerd. Dit gaat misschien makkelijker als u WeergaveInzoomen. Gebruik het commando uit het menu BestandSelectie Exporteren en sla het op in het .ogg-formaat. Kies in Opties, lage kwaliteit - dat is voldoende en zelfs gewenst omdat dit de transfertijd van de geluiden naar de andere spelers reduceert.

De volgende zijn de namen van geluidsbestanden die u zou moeten aanmaken. Zorg dat ze altijd de extensie .ogg hebben:

Tabel 6.1. Namen geluidsbestanden

s1 .. s9Steen 1 tot steen 9
b1 .. b9Bamboe 1 tot Bamboe 9
c1 .. c9Karakter 1 tot karakter 9
we ws ww wnDe winden Oost, Zuid, West, Noord
db dr dgDe draken blauw/wit, rood, groen
chow pung kong mahjonggDe belangrijkste claims
originalcall violatesoriginalcallWachtend in het begin en in strijd daarmee
dangerousgameEen speler laat een kanon afgaan (gevaarlijk spel)
nochoiceEen speler verklaart dat hij geen andere keuze heeft dan gevaarlijk spel te spelen