Hoofdstuk 4. Overzicht van het interface

Menu-items

Naast de standaard KDE-menu's zoals beschreven in het hoofdstuk Menu van de documentatie in KDE Fundamentals heeft Okteta specifieke menu-onderdelen van het programma:

Menu Bestand

BestandNieuw (Ctrl+N)

Een nieuw byte-array aanmaken...

 • Leeg: ... zoals een lege.

 • Van klembord: ... door de huidige inhoud van het klembord.

 • Patroon...: ... met een gegeven patroon.

 • Willekeurige gegevens...: ...met willekeurige gegevens.

 • Reeks: ... met alle bytes van 0 tot 255.

BestandExporteren

De geselecteerde bytes naar een bestand exporteren...

 • Waarden: ... gecodeerd als byte-waarden. Standaard zijn de waarden gescheiden door één witruimte. Het Scheidings-teken kunt u wijzigen in het dialoogvenster Exporteren.

 • Tekens: ... gecodeerd als platte tekst.

 • Base64: ... gecodeerd in het Base64-formaat.

 • Base32: ... gecodeerd in het Base32-formaat.

 • Ascii85: ... gecodeerd in het formaat Ascii85.

 • Uuencoding: ... gecodeerd in het formaat Uuencoding.

 • Xxencoding: ... gecodeerd in het formaat Xxencoding.

 • Intel Hex: ... gecodeerd in het formaat Intel Hex.

 • S-Record: ... gecodeerd in het S-Record-formaat.

 • C array: ... gedefinieerd als een array in de programmeertaal C.

 • In platte tekst bekijken: ... zoals in de gegevensweergave met offset, waarden van bytes en tekens.

BestandToegangsrechtenInstellen op alleen-lezen

Er kunnen mogelijk geen wijzigingen worden gemaakt in het geladen byte-array, indien geactiveerd.

BestandAlle anderen sluiten

Sluit alles behalve het huidige byte-array.

Menu Bewerken

Kopieer en knip eenvoudig gegevens naar het klembord met het mime-type application/octetstream, Klipper in niet staat om deze gegevens te tonen. En bijna alle andere toepassingen kunnen het ook niet behandelen, omdat het eenvoudige ruwe gegevens zijn. Zie dus ook het submenu Kopiëren als.

BewerkenKopiëren als

De geselecteerde bytes in één van de andere data-formaten naar het klembord kopiëren. Ga voor de lijst met beschikbare data-formaten naar het menu-item BestandExporteren

BewerkenInvoegen
Patroon invoegen...

Voeg een gespecificeerde tekenreeks met bytes in bij de cursor.

Opties in het dialoogvak stellen u in staat het aantal keren invoegen van het patroon te specificeren en het formaat (hexadecimaal, decimaal, octaal, binair, teken(s) of UTF-8).

BewerkenDeselecteren (Ctrl+Shift+A)

Maak de huidige selectie ongedaan.

BewerkenBereik selecteren... (Ctrl+E)

Opent een ingebedde dialoog om het te selecteren bereik in te voeren.

BewerkenOverschrijfmodus (Ins)

Schakelen tussen de modi Invoegen en Overschrijven.

Opmerking

De modus overschrijven is erg strikt geïmplementeerd, het is niet mogelijk om de grootte van de gegevens te wijzigen (geen toevoegen of verwijderen van bytes).

BewerkenZoeken... (Ctrl+F)

Zoek naar een gespecificeerd patroon in het document. Er kan naar hexadecimale, decimale, octale, binaire of tekstpatronen worden gezocht.

Opties in het dialoogvak stellen u in staat om het beginpunt, richting en zoekgebied te specificeren.

BewerkenGa naar offset... (Ctrl+G)

De cursor naar een gespecificeerde offset verplaatsen.

Menu Beeld

BeeldRegeloffset tonen (F11)

Aan/uitzetten van het tonen van de regeloffset in een paneel links.

BeeldWaarden of tekens tonen

Selecteer welke van de interpretaties van een byte getoond wordt. Mogelijk zijn:

 • Waarden

 • Tekens

 • Waarden en tekens

BeeldWaardecodering

Selecteer de codering van de waarden uit:

 • Hexadecimaal

 • Decimaal

 • Octaal

 • Binair

BeeldTekencodering

Selecteer de codering van de tekens uit het submenu.

BeeldNiet-afdrukbare karakters tonen

Aan/uitzetten van het tonen van niet-afdrukbare tekens. Als de weergave is uitgezet, wordt in plaats daarvan, op de overeenkomstige plaatsen in de kolom voor het teken, een vervangend teken getoond.

BeeldStel bytes per regel in

Selecteer het te tonen aantal bytes per regel uit de dialoog, de standaard waarde is 16 bytes.

BeeldStel bytes per groep in

Standaard worden de hexadecimale waarden getoond in groepen van 4 bytes. Door gebruik van dit menu-item kunt dit aan uw voorkeuren aanpassen in een dialoogvenster.

BeeldDynamische opmaak

Stel de regels in voor de opmaak van de gegevensweergave. Dit definieert hoeveel bytes per regel er worden getoond, afhankelijk van de breedte van het beeld. Mogelijke regels zijn:

 • Uit: De opmaak is vast en gelijk aan het huidige aantal bytes per regel en niet aangepast aan de wijziging van de grootte van het beeld.

 • Breek alleen af op volledige bytegroepen: Zet zoveel mogelijk bytes op een regel, zolang groepen bytes kompleet zijn.

 • Aan: Hetzelfde als de vorige, maar staat ook onvolledige groepen bytes toe.

BeeldWeergavemodus

Selecteer de opmaak van het beeld uit:

 • Kolommen: De waarden en tekens worden op de klassieke manier getoond met elk in een aparte kolom.

 • Rijen: Het bijbehorende teken van een byte wordt direct onder de waarde getoond.

BeeldHorizontaal splitsen (Ctrl+Shift+T)

Splits het weergavegebied met het huidige beeld met focus in twee delen en voeg een kopie van het huidige beeld in het nieuwe onderste gedeelte.

BeeldVerticaal splitsen (Ctrl+Shift+L)

Splits het weergavegebied met het huidige beeld met focus in twee delen en voeg een kopie van het huidige beeld in het nieuwe rechter gedeelte.

BeeldWeergavegebied sluiten (Ctrl+Shift+R)

Sluit het weergavegebied met het huidige beeld met focus.

BeeldProfiel weergeven

Beeld-instellingen kunt u apart als weergaveprofielen opslaan. Het huidige geselecteerde profiel kunt u bijwerken met de huidige instellingen maar u kunt hier ook een nieuw profiel van aanmaken. Alle weergaveprofielen kunt u via een dialoogvenster beheren dat beschikbaar is via InstellingenWeergaveprofielen beheren....

Menu Vensters

Levert een lijst met de huidige beelden. Selecteer het actieve venster.

Het menu Bladwijzers

Meerdere bladwijzers kunnen worden ingesteld voor een enkele reeks bytes. Elke reeks bytes heeft zijn eigen set bladwijzers en de bijbehorende set is onderaan het menu Bladwijzers weergegeven. Kies een bladwijzer uit het menu om de cursor te verplaatsen en het te bekijken.

Opmerking

Bladwijzers zijn nu slecht voorbijgaand en worden niet opgeslagen als u een byte-array of het gehele programma sluit.

BladwijzersBladwijzer toevoegen (Ctrl+B)

Locatie in een aantal bytes als bladwijzer instellen.

BladwijzersBladwijzer verwijderen (Ctrl+Shift+B)

De huidige bladwijzer verwijderen. Dit commando is alleen beschikbaar als de cursor op een locatie in een bladwijzer staat.

BladwijzersAlle bladwijzers wissen

De lijst met bladwijzers wissen.

BladwijzerGa naar de vorige bladwijzer (Alt+Omhoog)

Beweeg de cursor naar de vorige bladwijzer.

BladwijzerGa naar de volgende bladwijzer (Alt+Omlaag)

Beweeg de cursor naar de volgende bladwijzer.

Menu hulpmiddelen

Levert een lijst met geïnstalleerde hulpmiddelen. Schakel de weergave van elk hulpmiddel aan of uit. Een gedetailleerde beschrijving van elk hulpmiddel is te vinden in de sectie Hulpmiddelen.

Menu Instellingen

InstellingenWeergaveprofielen beheren...

Open een dialoog om een standaard profiel aan te maken, te bewerken, te verwijderen of in te stellen.