Tijdbesparende tips

Hier volgen een aantal tijdbesparende tips bij het gebruik van Dolphin.

Snel bladwijzers aanmaken

Om voor de huidige map snel een bladwijzer in het Plaatsen-paneel aan te maken klikt u met rechtermuisknop in de werkruimte. Kies in het contextmenu Aan plaatsen toevoegen.

Opmerking

De zichtbaarheid van het overeenkomstig menu-item kan omgeschakeld worden via de instellingen van het contextmenu van Dolphin.

Bestanden filteren

Dolphin kan bestanden filteren, bijv. alleen die items in de weergave tonend waarvan de naam een bepaalde tekst bevat. Als u bijvoorbeeld alleen de MP3-bestanden in een map wil zien, kunt u filteren op .mp3. Bestanden die niet .mp3 in hun naam hebben worden er dan uitgefilterd.

Om bestanden te filteren activeert u eerst de filterbalk door op Ctrl+I te drukken of via het menu: BewerkenFilter.... Daarna kunt u de te filteren tekst intypen in de filterbalk. De filterbalk kan worden gesloten door op Esc te drukken of met een linkermuisknop-klik op het pictogram Filterbalk verbergen.

Bestanden zoeken en in bestanden zoeken

U kunt in Dolphin naar bestanden zoeken en naar inhoud in bestanden. Als u op Ctrl+F drukt of u kiest BewerkenZoeken..., dan opent zich de Zoeken-balk, reeds ingesteld op het zoeken naar bestanden in de huidige map en elke submap. Begin met typen in het invoervak en het zoeken begint direct.

Naar bestanden zoeken en naar inhoud in bestanden

Naar bestanden zoeken en naar inhoud in bestanden met Dolphin.

Het zoeken is niet gevoelig voor hoofd- en kleine letters en vereist geen jokertekens (*foo* en foo zijn equivalent), maar u kunt jokers in de zoekterm gebruiken. * komt overeen met nul of meer tekens, ? alleen met één enkel teken.

Deze functie kan worden gebruikt met actieve Baloo-services; zonder deze services wordt een KIOSlave gestart om de zoekresultaten te leveren.

De optie uit Overal met geactiveerde Baloo-services zoekt in alle geïndexeerde mappen, zonder Baloo start deze optie het zoeken in de Persoonlijke map van de gebruiker.

Zoeken met meer opties

Zoeken met meer opties met Dolphin.

Gebruik de knop Meer opties om de Zoekbalk uit te breiden. Dit biedt aan de gebruiker een erg gemakkelijke manier om het aantal zoekresultaten te verminderen.

Om zoeken te starten selecteert u een of meer bestandstypen (Documenten, Geluid, Video, Afbeeldingen), een tijdsperiode, waardering en tag, als u er een hebt gedefinieerd via tag:foo in het invoervak..

Het is mogelijk om een selectie te wissen met de knop Selectie wissen.

Als alternatief kunt u deze opties in het paneel Plaatsen samen met de Filterbalk gebruiken om bestanden te vinden met behulp van Baloo of het zoeken te beperken tot bestanden die overeenkomen met het filter.

Gebruik het pictogram Opslaan om een zoekopdracht op te slaan in de sectie Zoeken naar in het paneel Plaatsen om er in de toekomst weer toegang tot te hebben.

De afrollijst Meer zoekhulpmiddelen om andere zoekhulpmiddelen dan Baloo te gebruiken.

Koppelen van opslagmedia

Een snelle manier om opslagmedia te koppelen is door op het apparaat te klikken in het Plaatsen-paneel. Hiermee wordt het apparaat gekoppeld en geopend in Dolphin.

Acties ongedaan maken

In Dolphin kunt u wijzigingen die u aan bestanden hebt aangebracht ongedaan maken. Als u bijvoorbeeld een bestand naar de prullenbak hebt gestuurd, kan Dolphin dit ongedaan maken en het terugzetten op de oorspronkelijke locatie. Om een actie ongedaan te maken drukt u op Ctrl+Z of kies BewerkenOngedaan maken: (naam actie) in het menu, bijv. Ongedaan maken: Hernoemen.

Een groep bestanden hernoemen

Dolphin kan een aantal bestanden tegelijk hernoemen. Elk bestand krijgt een bestandsnaam en een getal, bijv., Image1.jpg, Image2.jpg, Image3.jpg. Dit kan handig zijn, bijv., voor foto's genomen met een digitale camera.

Om een groep bestanden te hernoemen selecteert u eerst de te hernoemen bestanden. U kunt dit doen door op de linkermuisknop te drukken en deze vast te houden terwijl u een rechthoek rond de te hernoemen bestanden trekt, of door, met de Ctrl-toets ingedrukt, te klikken op elk te hernoemen bestand (zie voor meer informatie over het selecteren van een item: Items selecteren in de weergave). Open daarna het dialoogvenster Items hernoemen door te drukken op F2 of via het menu Bestand: BestandHernoemen...

Voer vervolgens de naam in die u aan de bestanden wilt geven. Het #-teken moet in de naam staan. De bestanden zullen hernoemd worden, waarbij het #-teken voor elk bestand door een ander opvolgend getal vervangen wordt.

Als alle bestandsextensies in uw selectie verschillend zijn, zal de naam van alle bestanden gewijzigd worden zonder een plaatshouder # te gebruiken, terwijl de bestandsextensies behouden blijven. Dit is bijv. nuttig om een video-bestand te hernoemen en alle geassocieerde ondertitelingsbestanden, die dezelfde bestandsnaam hebben, maar verschillende extensies.

Een selectie bestanden of mappen vergelijken

Als het programma Kompare geïnstalleerd is, kunt u het gebruiken om de verschillen tussen twee bestanden of mappen te zien.

Selecteer eerst de twee te vergelijken bestanden of mappen. Voer daarna het programma Kompare uit via het menu Hulpmiddelen: HulpmiddelenBestanden vergelijken. Kompare zal dan geopend worden en de verschillen tussen de bestanden of mappen tonen.