De weergave van Dolphin

De weergave gebruiken

De weergave toont alle bestanden en mappen in de huidige map. Deze toegang tot en het bewerken van deze items kan op verschillende manieren:

 • Een bestand of map kan geopend worden door er met de linkermuisknop op te klikken (of te dubbelklikken, als In plaats daarvan door dubbelklikken openen is ingeschakeld in de Systeeminstellingen in de module WerkruimteAlgemeen gedrag.

 • Klikken op elk item of het witte gebied rond de items met de rechtermuisknop opent een contextmenu die respectievelijk toegang verschaft tot veel veelgebruikte acties voor het item of de huidige map.

 • Als de linkermuisknop wordt ingedrukt op een item, maar niet onmiddellijk wordt losgelaten, kan het item versleept worden en in een andere map in de huidige weergave worden losgelaten of in een ander Dolphin-weergave (in een ander Dolphin-venster of in hetzelfde venster als de weergave is gesplitst, zie onder) om het te verplaatsen of te kopiëren of om een symbolische koppeling te maken. Items kunnen zelfs losgelaten worden in een andere toepassing om deze te openen in deze toepassing.

Dolphin herinnert zich de geschiedenis van bezochte mappen. Om achterwaarts of voorwaarts in de geschiedenis te navigeren kunnen de bijbehorende knoppen in de werkbalk worden gebruikt:

De knoppen Vooruit en Terug in de werkbalk.

Met de knoppen Terug en Vooruit in de werkbalk kunt u door de geschiedenis navigeren.

Als u met de middelstemuisknop op het item in de geschiedenis klikt wordt het geopend in een nieuw tabblad waarmee het huidige tabblad met zijn inhoud bewaard blijft.

Het uiterlijk van de Dolphin-weergave.

De werkbalk bevat knoppen waarmee u het uiterlijk van de weergave kunt wijzigen:

De knoppen in de werkbalk waarmee het uiterlijk van de weergave wordt gewijzigd.

De knoppen in de werkbalk waarmee het uiterlijk van de weergave wordt gewijzigd.

Alle instellingen die hieronder worden besproken en andere opties met betrekking tot, bijv. het sorteren van de bestanden in de huidige map, kunnen ook worden gewijzigd via het menu Beeld en in het dialoogvenster De dialoog Weergavestijl. Standaard worden deze instellingen voor elke map apart onthouden. Dit kunt u wijzigen in de sectie Algemeen van de instellingen.

Weergavemodi

Met de eerste drie knoppen in bovenstaande schermafdruk wisselt u tussen de weergavemodi van Dolphin.

 • In de weergave Pictogrammen, als standaard ingesteld, worden bestanden weergegeven door een pictogram dat het bestandstype voorstelt, terwijl submappen getoond worden middels een mappictogram. De namen van mappen en bestanden en de items ingeschakeld in BeeldExtra informatie worden onder de pictogrammen getoond.

 • De weergave Compact toont de mapinhoud als pictogrammen met de naam ernaast en de items ingeschakeld in BeeldExtra informatie onder de naam. De items zijn gegroepeerd in kolommen overeenkomstig de Korte weergave in de bestandsdialoog van KDE.

 • In de Details-weergave ziet u de inhoud van de map in de vorm van een gedetailleerde lijst met, voor elk bestand, de naam, grootte en tijdstip van de laatste wijziging. Meer kolommen kunnen worden toegevoegd door op een kolomkop te klikken met de rechtermuisknop.

  In het contextmenu van de kopregel kunt u kiezen tussen aangepast of automatische kolombreedte. Automatische breedte past de breedte van alle kolommen een keer aan om het langste item volledig in de kolom te laten passen, behalve voor de Naam-kolom waar de extensie is vervangen door ...

  De volgorde van kolommen kan gewijzigd worden door slepen en laten vallen van kolomkoppen, behalve de kop Naam, die altijd de de eerste kolom in de weergave is.

  In de details-weergave ziet u de huidige map in een boomstructuur als Uitvouwbare mappen is ingeschakeld: elke submap van de huidige map kan worden uitgevouwen of ingevouwen door op het teken > of v naast het pictogram te klikken.

Gegroepeerde weergave

Alle weergavemodi ondersteunen groepering per sorteertype geselecteerd in BeeldSorteren met

Informatie in de weergave

In alle weergavemodi toont Dolphin minstens een pictogram en een naam voor elk item. Met Extra informatie in het menu Beeld of het contextmenu van de kop in modus Details, kunt u meer informatie voor elk te tonen item kiezen:

Grootte, Datum, Type, Waardering, Tags of Toelichting.

Afhankelijk van het type bestand kunnen extra sorteringscriteria worden geselecteerd:

Document: aantal woorden en regels
Afbeelding: Grootte en oriëntatie
Audio: artiest, album, duur en track

Het submenu Overig stelt u in staat om Pad, Bestemming van koppeling, Gekopieerd van, Rechten, Eigenaar of Gebruikersgroep.

Voorbeeld

Als Voorbeeld ingeschakeld is, zijn de pictogrammen gebaseerd op de werkelijke inhoud van het bestand of de map. Zo wordt bijvoorbeeld bij afbeeldingen een verkleind voorbeeld van de afbeelding getoond.

Splitsen

Wanneer er op Splitsen is geklikt, worden er twee weergaven getoond met daarin de inhoud van verschillende mappen. Dit is handig bij het verplaatsen of kopiëren van bestanden.

Items selecteren in de weergave

Er zijn verschillende manieren om items in de weergave te selecteren. Als er een groep items is geselecteerd, worden alle handelingen, zoals Knippen, Kopiëren, Naar prullenbak en slepen en neerzetten, toegepast op alle geselecteerde items.

Items selecteren met de muis

 • Klik met de linkermuisknop ergens in de weergave en trek, voordat u de knop loslaat, een rechthoek rond de groep items. Hiermee selecteert u alle items in de rechthoek en heft u de vorige selectie op. Als u tijdens de selectieprocedure de Shift-toets ingedrukt houdt, wordt de vorige selectie behouden.

 • Als u bij het klikken op een item met de linkermuisknop de Ctrl-toets ingedrukt houdt, wordt de selectie van dat item omgekeerd. Drukt u op de Ctrl-toets terwijl u een rechthoek trekt rond een groep items zoals hierboven beschreven, dan wordt de selectie van alle items in de rechthoek omgekeerd.

 • Door de Shift-toets in te drukken terwijl u met de linkermuisknop op een item klikt, selecteert u alle items tussen dit item en het hiervoor geselecteerde item.

 • Als in de sectie Algemeen van de instellingen op het tabblad GedragSelectiemarkeerder tonen is ingeschakeld, verschijnt er een klein + of --teken in de linkerbovenhoek van het item onder de muisaanwijzer. Door op dit teken te klikken wordt het item respectievelijk geselecteerd of wordt de selectie ongedaan gemaakt.

Items selecteren met het toetsenbord

 • Bij het indrukken van een pijltjestoets, Page Up, Page Down, Home, of End wordt het nieuwe item geselecteerd en de vorige selectie opgeheven.

 • Als u op één van bovengenoemde toetsen drukt terwijl u de Ctrl-toets vasthoudt, blijft de selectie onveranderd.

 • Als u op één van bovengenoemde toetsen drukt terwijl u de Shift-toets vasthoudt, worden alle items tussen het vorige geselecteerde item en het nieuw geselecteerde item geselecteerd.

 • Als u tegelijk op Ctrl+Spatiebalk drukt, wordt de selectie van het huidige item omgekeerd.

 • Met Ctrl+A selecteert u alle items in de weergave.

 • Met Ctrl+Shift+A wisselt de selectiestatus van alle items in de weergave.

 • Selecteer een bestand of map door de eerste paar letters van zijn naam in te voeren en het eerste overeenkomende item wordt geselecteerd. Om de selectie te wissen en te annuleren druk op de toets Esc of wacht langer dan de timeout van 1 seconde.