Hoofdstuk 2. Het gebruik van Cantor

Schermafdruk:

Schermafdruk

Eigenschappen van Cantor

  • Intuïtief werkblad voor het berekenen van expressies.

  • Geplotte grafieken worden in het werkblad getoond.

  • Eenvoudige pluginstructuur waardoor verschillende backends kunnen worden toegevoegd.

  • Integratie voor GHNS (Vers van de pers), waardoor u voorbeeldwerkbladen kunt downloaden (of uploaden).

  • Weergeven van wiskundige formules met LATEX.

  • Backendafhankelijke syntaxis-accentuering

  • Pluginafhankelijke hulpdialogen die u bij veel voorkomende taken helpen, zoals het integreren van een functie, of het invoeren van een matrix.