Hoofdstuk 2. Ark gebruiken

Archieven openen

Om een archief te openen in Ark kiest u Openen... (Ctrl+O) in het menu Archief. U kunt archieven ook openen door ze te verslepen en laten vallen vanuit Dolphin. Archiefbestanden moeten verbonden zijn met Ark, zodat u in Dolphin rechts kunt klikken op een bestand en vervolgens Openen met Ark kunt selecteren om het te openen of een uitpakactie selecteren voor dit bestand.

Als u het informatiepaneel in het menu Instellingen hebt geactiveerd dan wordt extra informatie over de geselecteerde mappen of bestanden in het archief getoond.

Archief bewerkingen

Verschillende bewerkingen kunnen worden uitgevoerd voor een geopend archief door menu Archiveren te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het archief opslaan met een andere naam door Opslaan als... te gebruiken. Archiefeigenschappen zoals type, grootte en MD5-hash kunnen bekeken worden door het item Eigenschappen.

Ark heeft de mogelijkheid om archieven op integriteit te controleren. Deze functionaliteit is nu beschikbaar voor zip, rar en 7z archieven. De testactie is te te vinden in het menu Archief.

Commentaar in archief

Ark kan commentaar ingebed in zip en rar archieven behandelen.

Commentaar ingebed in zip archieven wordt automatisch getoond.

Bij gebruik van rar archieven kunt u een commentaar met de actions Commentaar toevoegen of Commentaar bewerken (Alt+C) uit het menu Archief wijzigen.

Een commentaar bewerken

Opmerking

Het menu-item commentaar is alleen ingeschakeld voor rar archieven.

Om een commentaar uit een rar archief te verwijderen, verwijdert u de tekst in het venster commentaar.