Hoofdstuk 1. Inleiding

Ark is een programma voor het bekijken, uitpakken, aanmaken en bewerken van archieven. Ark kan verscheidene archiefformaten aan, zoals tar, gzip, bzip2, zip, rar 7zip, xz, rpm, cab, deb, xar en AppImage (ondersteuning voor bepaalde archiefformaten hangt er van af of de bijbehorende commandoregelprogramma's zijn geïnstalleerd).

Hoofdvenster van Ark

Om Ark goed te kunnen gebruiken, hebt u KDE Frameworks 5 nodig. De bibliotheek libarchive versie 3.1 of hoger is nodig om de meeste typen archieven, inclusief tar, compressed tar, rpm, deb and cab archives. Om andere bestandsformaten te kunnen gebruiken, heeft u de bijbehorende (commandoregel-)programma's nodig, zoals zipinfo, zip, unzip, rar, unrar, 7z, lsar, unar en lrzip.