Werken met bestanden

Wanneer u een archief hebt geopend, kunt u verschillende dingen doen met de bestanden in het archief. U kunt kiezen wat u wilt doen door het te selecteren of door het menu Bestand te gebruiken:

  • Voorbeeld (Ctrl+P) zal het bestand met de interne vieuwer van Ark openen. Dit is een snelle alleen-lezen viewer, maar ondersteunt niet alle typen bestanden.

  • Openen opent het bestand in het bijbehorende programma voor dat type bestand.

  • Openen met ... stelt u in staat programma te kiezen om het bestand mee te openen.

  • Hernoemen (Alt+F2) Deze actie stelt u in staat om namen van zowel bestanden als mappen te wijzigen. Net als in de bestandsbeheerder Dolphin kan deze actie worden aangeroepen via een sneltoets en hernoemen wordt gedaan via plaatselijke bewerking. Er worden ook controles op bestandsnamen gebonden, die gebruik van ongeldige tekens zoals /, . en .. in bestandsnamen voorkomen.

  • Verwijderen (Del) wist het/de geselecteerde bestand(en) uit het archief. Merk op dat deze actie niet ongedaan gemaakt kan worden.

  • Uitpakken (Ctrl+E) opent een submenu met eerder gebruikte mappen en u kunt kiezen om snel in elk van deze uit te pakken of naar een niet-getoonde map bladeren. Zie de volgende sectie voor meer details over uitpakken.

  • Knippen (Ctrl+X) / Kopiëren (Ctrl+C) / Plakken (Ctrl+V): Net als in typische bestandsbeheerders worden verplaatsen, plakken en kopiëren geboden. Gebruikers kunnen bestanden verplaatsen of kopiëren uit andere mappen (die uitgeklapt kunnen worden in de boomstructuurweergave) en ze direct plakken naar dezelfde bestemming. Een map kan gekopieerd worden in zichzelf, maar kan zo niet worden verplaatst. Er zijn ook controles op conflicterende bestandsnamen: U zult niet in staat zijn om bestanden te kopiëren of te verplaatsen in een map die items heeft met dezelfde namen - dat zou tot verlies van gegevens kunnen leiden.

  • Bestanden toevoegen (Alt+A) Deze actie kan gebruikt worden om bestanden toe te voegen op elke locatie binnen het archief. Als u een map selecteert en deze actie gebruikt, zullen bestanden toegevoegd worden aan de geselecteerde map. Anders zullen de nieuwe bestanden toegevoegd worden aan het begin van het archief.

Bestanden bewerken

Als u een bestand bewerkt en opslaat die u hebt geopend met Openen of Openen met..., dan zal Ark vragen of u het bestand in het archief wilt bijwerken. Als u Ja antwoord, dan zal het archief worden bijgewerkt met het opgeslagen bestand.