Hoofdstuk 3. Ark in de bestandsbeheerder gebruiken

Met de rechtermuisknop op een archief klikken in een bestandsbeheerder zoals Dolphin toont een contextmenu met een item Openen met Ark. Het menu heeft deze extra items om een archief uit te pakken met Ark:

  • Archief hier uitpakken, submap autodetecteren maakt een submap in de map aan met het archief en pakt de mappen en bestanden erin uit.

  • Archief uitpakken naar... opent de dialoog Uitpakken waar u de doelmap kunt kiezen en verschillende uitpakopties.

  • Archief hier uitpakken pakt de inhoud van het archief uit in dezelfde map.

Het contextmenu van Dolphin voor een selectie toont deze acties in het submenu Comprimeren:

  • Hier (als TAR.GZ) of Hier (als ZIP) maakt deze typen archief aan in de huidige map.

  • Comprimeren naar... opent een dialoog waarin u een map, naam en archieftype kunt selecteren.