Bestanden uitpakken

Zodra u een archief hebt geopend in Ark, kunt u het uitpakken. Dit kan gedaan worden door Uitpakken te selecteren uit het menu Bestand. Dit opent een submenu met eerder gebruikte mappen en u kunt kiezen om snel uit te pakken in elk hiervan. Selecteer als alternatief het submenu-item Uitpakken naar... om de dialoog Uitpakken te openen, waar u verschillende opties in kunt stellen die van injvloed zijn op het uitpakken. Zie hieronder voor informatie over de beschikbare opties in de dialoog Uitpakken.

U kunt ook de knop Uitpakken in de werkbalk gebruiken om toegang te krijgen tot dezelfde uitpakopties.

Om het gehele archief uit te pakken kunt u Alles uitpakken selecteren uit het menu Archief. Deze actie pakt zonder voorbehoud alle bestanden in het archief uit.

Het is mogelijk om bestanden en mappen uit te pakken door ze eenvoudig te slepen met de muis naar een map in Dolphin.

Opmerking: bestanden uitpakken uit een archief wijzigt het archief en zijn inhoud niet.

De dialoog Uitpakken

De dialoog Uitpakken stelt u in staat om te kiezen waar de bestanden naar zullen worden uitgepakt. De standaard locatie is de map waarin zich het archief bevindt. De dialoog kan ook geopend worden door op Ctrl+E te drukken.

De dialoog Uitpakken van Ark

U kunt opgeven naar welke submap de bestanden moeten worden uitgepakt. De standaard naam van deze submap is de archiefnaam zonder de extensie, maar u kunt deze naar behoefte bewerken. Als u de paden wilt behouden bij het uitpakken, selecteer de optie Paden bewaren bij uitpakken. U kunt ook kiezen om de map waarnaar wordt uitgepakt in Dolphin te openen of Ark te sluiten als het uitpakken is voltooid.

Als een of meer bestanden in de archieflijst zijn geaccentueerd, dan kunt u ook de uit te pakken bestanden selecteren:

  • Alleen geselecteerde bestanden pakt alleen geselecteerde bestanden uit.

  • Alle bestanden pakt de gehele inhoud van het archief uit.