Archieven aanmaken en bestanden toevoegen

Om een nieuw archief aan te maken in Ark, kiest u Nieuw (Ctrl+N) in het menu Archief.

Een archief maken

U kunt vervolgens de naam van het archief intypen met de juiste extensie (tar.gz, zip, 7z etc.) of selecteer een ondersteund formaat in de keuzevak Filter en activeer de optie Automatisch bestandsnaam-extensie toevoegen.

Om bestanden of mappen aan het nieuwe archief toe te voegen, kies Bestanden toevoegen... uit het menu Archiveren.

U kunt bestanden ook aan een archief toevoegen door er één of meer vanuit bijvoorbeeld Dolphin naar het hoofdvenster van Ark te slepen en ze worden toegevoegd aan het huidige archief. Merk op dat bestanden die op deze manier worden toegevoegd altijd aan de beginmap van het archief worden toegevoegd.

Extra opties zijn aanwezig in in te vouwen groepen onderaan de dialoog.

Compressie

Een hogere waarde genereert kleinere archieven, maar resulteert in langere compressie- en decompressietijden. Het standaard compressieniveau voorgesteld door Ark is gewoonlijk een goed compromi tussen grootte en (de)compressiesnelheid. Voor de meeste formaten is het minimum compressieniveau equivalent om gewoon de bestanden op te slaan, bijv. zonder compressie toe te passen.

Voor rar, 7z en zip archieven kunt u kiezen tussen verschillende compressiemethoden.

Merk op dat gebruikt van compressiemethoden anders dan de voorgeselecteerde standaarden compatibiliteit kan beperken met programma's voor archiveren van bestanden. Openen van zip archieven met compressiemethoden anders dan Deflate vereist nieuwere software voor archivering.

Wachtwoordbescherming

Als u een archief met zip, rar, 7zip en jar maakt, dan kunt u het met een wachtwoord beschermen. op dit moment ondersteunt alleen het zip-formaat meerdere versleutelingsmethoden. Voor andere formaten die slechts één versleutelingsmethode ondersteunen wordt de methode getoond in het afrolvak.

Andere versleutelingsmethoden dan de standaard ZipCrypto worden mogelijk niet ondersteund door alle archiveringsprogramma's van bestanden.

Een archief aanmaken beschermd door een wachtwoord

Kies of het wachtwoord vereist moet worden voor het tonen van de lijst met bestanden. Dit wordt versleuteling van de header genoemd en is alleen beschikbaar met de rar en 7zip formaten. Deze vorm van versleuteling is standaard ingeschakeld om de maximum bescherming te bieden aan nieuw gebruikers.

Multi-volume archief

Met de formaten zip, rar en 7z kunt u multi-volume archieven aanmaken, ook bekend als multi-part of gesplitste archieven.

Een multi-volume archief is één groot gecomprimeerd archief gesplitst in een aantal bestanden. Deze functie is nuttig als de maximale bestandsgrootte beperkt is, bijv. door de capaciteit van een opslagmedium van de maximale grootte van een e-mailbericht met bijlagen.

Om een multi-volume archief aan te maken, activeer het keuzevakje Multi-volume archief aanmaken en stel een maximum Volumegrootte in in de dialoog. Voeg daarna alle bestanden toe aan het archief en Ark zal automatisch het vereiste aantal archiefvolumes genereren. Afhankelijk van het geselecteerde formaat hebben de bestanden een extensie met opeenvolgende nummering bijv. xxx.7z.001, xxx.7z.002 of xxx.zip.001, xxx.zip.002 of xxx.part1.rar, xxx.part2.rar etc..

Om een multi-volume archief uit te pakken, stopt u alle archiefbestanden in één map en opent u het bestand met het laagste extensienummer in Ark en alle andere delen van het gesplitste archief zal automatisch geopend worden.