Items selecteren in de weergave

Er zijn verschillende manieren om items in de weergave te selecteren. Als er een groep items is geselecteerd, worden alle handelingen, zoals Knippen, Kopiëren, Naar prullenbak en slepen en neerzetten, toegepast op alle geselecteerde items.

Items selecteren met de muis

 • Klik met de linkermuisknop ergens in de weergave en trek, voordat u de knop loslaat, een rechthoek rond de groep items. Hiermee selecteert u alle items in de rechthoek en heft u de vorige selectie op. Als u tijdens de selectieprocedure de Shift-toets ingedrukt houdt, wordt de vorige selectie behouden.

 • Als u bij het klikken op een item met de linkermuisknop de Ctrl-toets ingedrukt houdt, wordt de selectie van dat item omgekeerd. Drukt u op de Ctrl-toets terwijl u een rechthoek trekt rond een groep items zoals hierboven beschreven, dan wordt de selectie van alle items in de rechthoek omgekeerd.

 • Door de Shift-toets in te drukken terwijl u met de linkermuisknop op een item klikt, selecteert u alle items tussen dit item en het hiervoor geselecteerde item.

 • Als in het tabblad Gedrag van de sectie BestandsbeheerAlgemeen in instellingen Selectiemarkeerder tonen is ingeschakeld, verschijnt er een klein + of --teken in de linkerbovenhoek van het item onder de muisaanwijzer. Door op dit teken te klikken wordt het item respectievelijk geselecteerd of wordt de selectie ongedaan gemaakt.

Items selecteren met het toetsenbord

 • Bij het indrukken van een pijltjestoets, PgUp, PgDn, Home of End wordt het nieuwe item geselecteerd en de vorige selectie opgeheven.

 • Als u op één van bovengenoemde toetsen drukt terwijl u de Ctrl-toets vasthoudt, blijft de selectie onveranderd.

 • Als u op één van bovengenoemde toetsen drukt terwijl u de Shift-toets vasthoudt, worden alle items tussen het vorige geselecteerde item en het nieuw geselecteerde item geselecteerd.

 • Als u op Ctrl+Space drukt, wordt de selectie van het huidige item omgekeerd.

 • Met Ctrl+A selecteert u alle items in de weergave.

 • Met Ctrl+Shift+A wisselt de selectiestatus van alle items in de weergave.

 • Selecteer een bestand of map door de eerste paar letters van zijn naam in te voeren en het eerste overeenkomende item wordt geselecteerd. Om de selectie te wissen en te annuleren druk op de toets Escape of wacht langer dan de timeout van 1 seconde.

Items selecteren met de het menu

Het kan voorkomen dat u meerdere bestanden tegelijkertijd wilt verplaatsen, kopiëren of verwijderen. U wilt bijvoorbeeld alle .png-bestanden van de ene map naar de andere verplaatsen. Konqueror maakt het u gemakkelijk doordat u bestanden kunt selecteren die een bepaalde overeenkomst in hun naam hebben.

Kies in het menu BewerkenSelectieOvereenkomende items selecteren... of gebruik de sneltoets Ctrl+S. Er komt een klein dialoogvenster in beeld waar u de bestandsnamen kunt opgeven, gebruikmakend van de jokertekens * (staat voor een willekeurig aantal tekens) en ? (staat voor één willekeurig teken). Klik daarna op OK en Konqueror zal alle overeenkomende bestandsnamen selecteren. Bijvoorbeeld:

 • vlag*.png zal alle bestandsnamen selecteren die beginnen met de letters vlag en eindigen met .png.

 • memo?.txt zal memo1.txt en memo9.txt selecteren maar niet memo99.txt.

Wanneer u een reeks bestanden hebt geselecteerd, kunt u de selectie aanpassen door in de menubalk de optie BewerkenSelectieOvereenkomende items deselecteren... te kiezen om op te geven welke bestanden uit de selectie gehaald moeten worden.

Gebruik de menubalk-optie BewerkenSelectieAlles deselecteren of klik gewoon met linkermuisknop op een lege plaats binnen het venster om de selectie te annuleren.

U kunt zelfs een selectie omkeren. Dit houdt in dat geselecteerde items gedeselecteerd worden en dat items zonder selectie wel geselecteerd worden. U keert een selectie om door naar BewerkenSelectieSelectie omkeren te gaan of gebruik de sneltoets Ctrl+Shift+A.