Hoofdstuk 8. Plug-ins

Pamela Roberts

Vertaler/Nalezer: Bram Schoenmakers
Vertaling van het handboek: Niels Reedijk
Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries

Inhoudsopgave

Konqueror-plug-ins

Konqueror-plug-ins

KDE geeft verschillende bruikbare plug-ins uit die met Konqueror op verschillende manieren samenwerken. Deze worden hieronder beknopt besproken.

Gebruik InstellingenExtensies instellen... om en dialoog te openen met alle geïnstalleerde plug-ins en selecteer diegene die u nodig hebt. Alle plug-ins zijn toegankelijk in het menu Hulpmiddelen.

Alleen plug-ins van toepassing op de huidige modus (bestandsbeheerder of browser in weergave KHTML/WebEngine) worden in de dialoog getoond.

Browsermodus

Webpagina vertalen

Deze plug-in gebruikt de machinale vertaalservice geleverd door Google Translate om de huidige HTML-pagina te vertalen naar de gewenste taal. U kunt deze vinden in het menu onder HulpmiddelenWebpagina vertalen.

Wanneer u een tekstgedeelte geselecteerd hebt, zal alleen dat gedeelte vertaald worden in plaats van de hele pagina.

Belangrijk

Vertaling door een machine is nooit foutloos! Google zal hoogstens een ruwe vertaling geven. Wanneer u minder geluk hebt zal er een lachwekkende vertaling uitkomen. Baseer belangrijke informatie niet op een pagina die door Google is vertaald zonder dat u werkelijk nagaat of de vertaling correct was.

Opmerking

Het is alleen mogelijk om webpagina's te vertalen die op het World Wide Web staan. Om andere teksten te vertalen dient u naar de site van Google zelf te gaan, daar kunt u de tekst plakken die u wilt vertalen.

Viewer van DOM-boomstructuur (alleen KHTML weergave)

De DOM-boomstructuurweergave maakt het mogelijk voor een ontwikkelaar om de stijlen , attributen en elementen van een webpagina te bekijken.

Door HulpmiddelenDOM-boomstructuur tonen te kiezen uit het menu krijgt u een nieuw venster te zien waarin het zogenaamde Document Object Model (DOM) getoond wordt van de huidige HTML-pagina.

Standaard start de weergave in het hoofditem van het document, bijvoorbeeld documentElement; alle andere items zullen daaronder 'hangen'.

Om de DOM-structuur te wijzigen hebt u andere applicaties nodig.

Webpagina valideren (alleen KHTML weergave)

Deze plug-in maakt gebruik van de W3C HTML Validator om de huidige pagina te controleren, dat is vooral handig bij het maken van een webpagina.

HTML valideren (door URI) / HTML valideren (door uploaden)

Met de optie HTML valideren kunt u uw HTML-document vergelijken met de gedefinieerde syntaxis van HTML en zo eventuele fouten opsporen. Door uw HTML te valideren verzekert u uzelf ervan dat uw webpagina's in alle browsers goed worden weergegeven.

CSS valideren (aan de hand van URI)

Hiermee kunt u uw CSS-stijlblad dat is ingebed in een HTML- of XHTML-document valideren. Valide CSS is essentieel om een consistent uiterlijk van de webpagina te garanderen, ongeacht welke browser wordt gebruikt.

Koppelingen valideren

Hiermee kunt u nagaan of uw site geen redirects of gebroken koppelingen bevat. Dit hulpprogramma controleert recursief alle koppelingen op een site.

Pagina valideren

Valideert de huidige pagina maar laat het resultaat niet zien in een ander venster of tabblad zoals de vorige acties. Dit item gebruiken schakelt de actie Validatierapport bekijken in om een samenvatting van de validatie weer te geven.

Validator instellen

Hiermee kunt u de URL-adressen van de vooringestelde validators bekijken en eventueel veranderen.

HTML-instellingen (KHTML weergave)

Selecteer HulpmiddelenHTML-instellingen om enkele HTML-instellingen aan of uit te zetten zonder dat u naar het venster Instellingen hoeft te gaan.

JavaScript

Hiermee kunt u JavaScript in Konqueror in- en uitschakelen.

Java

Hiermee kunt u Java in Konqueror in- en uitschakelen.

Cookies

Hiermee kunt u cookies in Konqueror in- en uitschakelen.

Plug-ins

Hiermee kunt u de geïnstalleerde plug-ins in Konqueror in- en uitschakelen.

Afbeeldingen automatisch laden

Met deze optie bepaalt u of u afbeeldingen automatisch wilt laden of niet.

Proxy activeren

Met deze optie kunt het gebruik van een proxy in Konqueror aan- of uitzetten.

Cache activeren

Met deze optie kunt het gebruik van een cache in Konqueror aan- of uitzetten.

Cachebeleid

Het submenu "Cachebeleid" biedt een snelle manier om het gebruik van een cache in Konqueror in te stellen. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Cache synchroon houden

  • Cache gebruiken, indien mogelijk

  • Offline browsingmodus

Webpagina archiveren (alleen KHTML weergave)

Met HulpmiddelenWebpagina archiveren wordt er een archiefbestand aangemaakt (.war) van de huidige HTML-pagina met de bijbehorende afbeeldingen. Klik met de Linkermuisknop op een archiefbestand om de pagina te openen.

Aleen verversen (alleen KHTML weergave)

Dit werkt op elk alleen-lezen deel (het plugt echter alleen in in khtmlpart). Het laat u Konqueror vertellen om een pagina automatisch na een specifieke periode te vernieuwen. Dit is nuttig voor dingen zoals nieuwspagina's en zou erg leuk zijn voor mensen die Kiosk-modus gebruiken

Mini-hulpmiddelen (alleen KHTML weergave)

Deze plug-in voegt de implementatie toe voor zogenaamde bookmarklets. Bookmarklets zijn kleine Javascript programma's die opgeslagen kunnen worden en gebruikt zoals normale bladwijzers van webpagina's. Ze zijn daarom eenvoudige een-kliks hulpmiddelen die een aanzienlijke functionaliteit aan de browser kunnen toevoegen.

Documentrelaties (alleen KHTML weergave)

Toont de documentrelaties van een document

Bestandsbeheermodus

Mappenfilter

Dit wordt bestuurd door HulpmiddelenFilterbalk tonen (Ctrl+Shift+I) en stelt u in staat te bepalen welke bestandstypes getoond moeten worden in een map.

Galerij van afbeeldingen

In de bestandsbeheerdermodus kunt u HulpmiddelenGalerij van afbeeldingen aanmaken kiezen of Ctrl+I gebruiken om een HTML-pagina te maken met de afbeeldingen die zich in de huidige map bevinden. Deze pagina wordt standaard images.html genoemd en de miniaturen worden in de map images geplaatst.

Wanneer u de plug-in start zal er een dialoogvenster geopend worden waarin u enkele instellingen kunt aanbrengen met betrekking tot de aanmaak van de afbeeldingengalerij.

Pagina-uiterlijk

In het dialoogvenster "Uiterlijk" kunt u het uiterlijk van de galerijpagina instellen.
Schermafdruk
Paginatitel

De optie "Paginatitel" bevat een invoerveld waarin u de titel van de galerijpagina kunt aanbrengen.

Afbeeldingen per rij

U kunt de schuifregelaar of de schuifpijlen gebruiken om het aantal miniaturen per rij in te stellen.

Bestandsnaam van afbeelding tonen

Met de optie "Bestandsnaam van afbeelding tonen" kunt u kiezen of u bestandsnamen onder de miniaturen wilt of niet.

Bestandsgrootte van afbeelding tonen

De optie "Bestandsgrootte van afbeelding tonen" kunt u kiezen of de bestandsgrootte onder de miniaturen vermeld wordt of niet.

Afmetingen van afbeelding tonen

De optie "Afmetingen van afbeelding tonen" kunt u kiezen of de grootte in pixels onder de miniaturen vermeld wordt of niet.

Naam van lettertype

In deze keuzelijst kunt u kiezen welk lettertype u wilt gebruiken bij het aanmaken van de galerij.

Tekengrootte

Hier kunt u de tekengrootte kiezen voor het lettertype dat u hebt gekozen.

Voorgrondkleur

Met de optie "Voorgrondkleur" kunt u een kleur uitzoeken die de voorgrond van galerij bepaalt, zoals de tekstkleur.

Achtergrondkleur

Met de optie "Achtergrondkleur" kunt u een kleur uitzoeken die de achtergrond van galerij bepaalt.

Mappen

In dit dialoogvenster kunt u kiezen waar u de galerij wilt opslaan. U kunt hier ook instellen welke mappen gebruikt moeten worden.
Schermafdruk
Opslaan als HTML-bestand

Hiermee kunt kiezen waar u uw HTML-bestand met de afbeeldingengalerij wilt opslaan.

Afdalen in submappen

Wanneer deze optie aanstaat zullen er ook submappen meegenomen worden bij het samenstellen van de galerij. Met de schuifregelaar of de schuifpijlen kunt u de diepte instellen.

Originele bestanden kopiëren

Wanneer deze optie ingeschakeld is, zal er een afbeeldingenmap aangemaakt worden die kopieën van de oorspronkelijke afbeeldingen van de galerij bevat.

Toelichtingenbestand gebruiken

Indien dit keuzevakje geactiveerd is, kunt u een toelichtingenbestand selecteren dat gebruikt zal worden bij uw galerij. Het toelichtingsbestand bevat de ondertitels voor de afbeeldingen.

Het formaat van dit bestand is:

# dit is een toelichting, regels beginnend met '#' worden genegeerd
BESTANDSNAAM1:
Beschrijving

BESTANDSNAAM2:
Beschrijving

Miniaturen

U kunt dit dialoogvenster gebruiken om de eigenschappen van de miniatuurafbeeldingen in de galerij aan te passen.
Schermafdruk
Afbeeldingformaat voor de miniaturen

Hiermee kunt u kiezen welk bestandsformaat gebruikt moet worden voor de miniatuurafbeeldingen.

Miniatuurgrootte

Bij de optie "Miniatuurgrootte" kunt u de de schuifregelaar of de schuifpijlen gebruiken om de grootte van de miniatuurafbeeldingen in te stellen.

Verschillende kleurdieptes instellen

Als u dit vakje activeert, kunt u een kleurdiepte wijzigen voor de miniatuurafbeeldingen, wanneer u bijvoorbeeld een andere kleurdiepte wilt gebruiken dan die van de oorspronkelijke afbeelding.

Zoekbalk

Levert u een tekstvak om gemakkelijk toegang te geven tot zoekmachines zoals Google. Klikken op het pictogram links van het zoekvak opent een menu om verschillende zoekmachines te selecteren en te in te schakelen en hun Websneltoetsen te configureren.

Shellcommando-plug-in

Deze plug-in maakt het u mogelijk om een shellcommando uit te voeren in de huidige map en de uitvoer in een separate venster te bekijken.