De menubalk

Sommige menu items worden alleen actief wanneer ze van toepassing zijn op een bestand dat u op dat moment geopend hebt met Konqueror. Bijvoorbeeld, het menu item BewerkenZoeken... zal niet beschikbaar zijn wanneer u de inhoud van een map aan het bekijken bent.

Konqueror heeft verschillende menu-items in bestandsbeheerder- en browsermodus. Alleen de items voor deze twee modi worden in dit hoofdstuk beschreven.

Als Konqueror ingebedde componenten gebruikt (KDE-parts) zoals Gwenview voor het bekijken van afbeeldingen, Okular voor PDF en PostScript® documenten etc. dan worden de menu-items van deze toepassingen gemengd in het menu van Konqueror. Hulp voor deze additionele menu-items kunt u vinden in het handbook van de ingebedde toepassing.

Het menu Bestand

BestandNieuw venster (Ctrl+N)

Opent een nieuw Konqueror-venster.

BestandNieuw tabblad (Ctrl+T)

Opent een nieuw tabbad in Konqueror met een lege pagina.

BestandLocatie openen... (Alt+O)

Zet de cursor op het invoerveld van de locatiebalk.

BestandBestand openen... (Ctrl+O)

Een bestand openen met de KDE-bestandsdialoog.

BestandSessies

Open een submenu om de huidige sessie (open tabbladen en vensters) voor gemakkelijk ophalen, sessies beheren en naar vorige opgeslagen sessies om te schakelen.

BestandKoppelingsadres verzenden...

Verzendt een e-mail met een koppeling naar de huidige locatie.

BestandBestand verzenden...

Verzendt een e-mail met als bijlage het geselecteerde bestand.

BestandAchtergrondafbeelding opslaan als... (Browsermodus - KHTML weergave)

Dit is alleen van toepassing wanneer u een pagina bekijkt met een achtergrondafbeelding. Opent de dialoog opslaan als waarmee u de afbeelding kunt opslaan op uw eigen computer.

BestandOpslaan als... (Browsermodus)

Dit is alleen van toepassing wanneer u een webpagina bekijkt. Dit opent een dialoogvenster waarmee u een kopie van de pagina kunt opslaan op uw computer (alleen de HTML-code).

BestandFrame opslaan als... (Browsermodus)

Gelijk aan Opslaan als..., maar dan voor een website dat frames gebruikt.

BestandAfdrukken... (Ctrl+P)

Afdrukken.

BestandFrame afdrukken (Browsermodus)

Drukt het geselecteerde frame van een webpagina af.

BestandOpenen met...

Toont een lijst met op het systeem geïnstalleerde toepassingen verbonden met het mime-type van de huidige URL.

BestandAfsluiten (Ctrl+Q)

Sluit dit venster van Konqueror.

Het menu Bewerken

Opmerking

Sommige items in het Bewerken zijn ook te vinden door met de rechtermuisknop te klikken in een vrij gebied van een weergave.

BewerkenOngedaan maken: Actie (Ctrl+Z)

Laat u in sommige gevallen een bepaalde actie ongedaan maken.

BewerkenKnippen (Ctrl+X)

Zet geselecteerde items op het klembord. Wanneer u vervolgens Plakken gebruikt dan worden deze items naar de nieuwe locatie verplaatst.

BewerkenKopiëren (Ctrl+C)

Kopieert de geselecteerde items naar het klembord.

BewerkenPlakken (Ctrl+V) (Browsermodus)

Plak de inhoud van het klembord in de locatiebalk, als de locatiebalk de focus heeft.

BewerkenKlembordinhoud plakken... (Ctrl+V) of BewerkenEén bestand plakken of BewerkenEén map plakken of Bewerkenx items plakken (Bestandsbeheerdermodus)

Plak de huidig gekopieerde/geknipte item(s) in de huidige map. Als het klembord geen bestanden of mappen bevat, wordt de klembordinhoud (zoals tekst of afbeeldingen) in een nieuw bestand geplakt.

BewerkenAlles selecteren (Ctrl+A) (Browsermodus)

Selecteert alle tekst op een HTML pagina of op tekstpagina. U kunt dan Kopiëren en in een ander programma Plakken.

BewerkenNieuwe aanmaken (Bestandsbeheerdermodus)

Maakt een nieuwe object aan (zoiets als een map of een tekstbestand) in de huidige map. Kijk voor meer details bij de sectie Nieuw aanmaken....

BewerkenHernoemen (F2) (Bestandsbeheerdermodus)

Hiermee kunt u een bestand of map een nieuwe naam geven zonder dat u het dialoogvenster Eigenschappen... hoeft te openen.

BewerkenNaar prullenbak verplaatsen (Del) (Bestandsbeheerdermodus)

Verplaatst de geselecteerde items naar de prullenbak.

BewerkenVerwijderen (Shift+Del) (Bestandsbeheerdermodus)

Verwijdert de geselecteerde items.

BewerkenBestandstype bewerken... (Bestandsbeheerdermodus)

Opent het dialoogvenster Bestandstype bewerken

BewerkenEigenschappen... (Alt+Return) (Bestandsbeheerdermodus)

Toont de eigenschappendialoog van het/de nu geselecteerde item(s).

BewerkenSelectieOvereenkomende items selecteren... (Ctrl+S) (Bestandsbeheerdermodus)

Samen met de items Overeenkomende items deselecteren..., Alles deselecteren en Selectie omkeren vormen deze commando's een gemakkelijke en krachtige manier om meerdere bestanden te selecteren.

Hiermee verschijnt een eenvoudig dialoogvenster waar u een bestandsnaam kunt opgeven, gebruikmakend van de jokertekens * en ?. Zo zal *.html alle bestanden die eindigen met .html selecteren en met ?a* selecteert u alle bestanden die als tweede teken een a bevatten in de bestandsnaam.

BewerkenSelectieOvereenkomende items deselecteren... (Bestandsbeheerdermodus)

Deselecteert bestanden op dezelfde manier als bij Selecteren....

BewerkenSelectieAlles selecteren (Ctrl+A) (Bestandsbeheerdermodus)

Selecteert alle items in een map. U kunt ze dan Kopiëren of Knippen en in een andere map Plakken.

BewerkenSelectieAlles deselecteren (Bestandsbeheerdermodus)

Deselecteert alle geselecteerde bestanden en mappen.

BewerkenSelectieSelectie omkeren (Ctrl+Shift+A) (Bestandsbeheerdermodus)

Keert de huidige selectie om.

BewerkenZoeken... (Ctrl+F) (Browsermodus)

Toont de zoekbalk onderaan het huidige venster. Begin met typen om een tekst in een tekstpagina, die u aan het bekijken bent, te vinden of in een HTML pagina.

BewerkenVolgende zoeken (F3) (Browsermodus - KHTML-weergave)

Zoekt naar de volgende overeenkomst van een tekenreeks op een tekst- of HTML-pagina.

BewerkenVorige zoeken (Shift+F3) (Browsermodus - KHTML-weergave)

Zoek naar de vorige overeenkomst van een tekenreeks op een tekst- of HTML-pagina.

Het menu Beeld

BeeldWeergavemodus

In browsermodus bevat dit submenu items om ingebedde weergaven zoals KHTML, WebEngine, Ingebedde geavanceerde tekstbewerker te selecteren en meer ingebedde weergaven.

In bestandsbeheerdermodus bevat dit submenu te selecteren items Pictogrammen, Details, Compact, Terminalemulator en meer weergavemodi.

BeeldOp huidige locatie vergrendelen

Een vergrendeld deelvenster kan niet van map veranderen. Gebruik deze in combinatie met Deelvenster koppelen om veel bestanden in één map te verkennen.

BeeldDeelvenster koppelen

Koppel de huidige weergave aan anderen in een venster met meervoudige weergave. Een gekoppelde weergave volgt wijzigingen in de map die zijn gemaakt in andere gekoppelde weergaven. Dit speciaal bruikbaar met verschillende typen weergaven, zoals een mapboomstructuur met een pictogramweergave of een gedetailleerde weergave en mogelijk een terminalvenster.

BeeldHerladen (F5)

Herladen.

BeeldStoppen (Escape)

Laden stoppen (is handig bij het websurfen).

BeeldTekens vergroten (Ctrl++) / BeeldTekens verkleinen (Ctrl+-) (Browsermodus - KHTML-weergave)

Gebruik deze om de tekengrootte van de tekst op de pagina te veranderen wanneer het lastig te lezen is. Het hangt helaas af van de opbouw van de webpagina hoe goed deze optie werkt.

BeeldDocumentbron tonen (Ctrl+U) (Browsermodus - KHTML weergave)

Opent de broncode van het document.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een HTML-pagina bekijkt.

BeeldFramebron tonen (Browsermodus)

Opent de broncode van het actieve frame

Dit is alleen van toepassingen op websites die frames gebruiken. Soortgelijk aan Documentbron tonen.

BeeldInzoomenUitzoomenActuele grootteAlleen tekst zoomenZoom naar DPI (Browsermodus - WebEngine-weergave)

Deze menu-items bieden verschillende acties om de grootte van de items in de pagina te wijzigen.

BeeldDocumentinformatie tonen (Ctrl+I) (Browsermodus - KHTML weergave)

Toont informatie over het document, zoals de titel, URL en HTTP-koppen die gebruikt werden bij het ophalen van het document.

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een HTML-pagina bekijkt.

BeeldCodering instellen (Browsermodus)

Maakt het mogelijk om een tekenset te kiezen bij het bekijken van HTML-pagina's. Standaard wordt hierbij aanbevolen.

BewerkenSorteren op (Bestandsbeheerdermodus)

Verandert wanneer items gesorteerd zijn op Naam of andere criteria beschreven in Informatie in de weergave.

Aflopend keert de sorteervolgorde om. Mappen eerst sorteert eerst mappen, daarna bestanden.

BeeldAanvullende Informatie (Bestandsbeheerdermodus)

Toont extra informatie beschreven in Informatie in de weergave.

BeeldVoorbeeld (Bestandsbeheerdermodus)

Toont een symbolisch voorbeeld van de inhoud van een bestand in de verschillende weergavemodi.

BeeldIn groepen tonen (Bestandsbeheerdermodus)

Toont de inhoud van de huidige map, gegroepeerd per geselecteerde optie in Gesorteerd volgens (alleen in de pictogrammen-weergavemodus).

BeeldVerborgen bestanden tonen (Alt+.) (Bestandsbeheerdermodus)

Toont alle verborgen bestanden en submappen in de huidige map.

BeeldWeergave-eigenschappen aanpassen... (Bestandsbeheerdermodus)

Opent het dialoogvenster Weergave-eigenschappen.

Het menu Ga naar

Ga naarOmhoog (Alt+Omhoog)

Ga een niveau naar boven in de mappenstructuur of selecteer een map in de hiërarchie van het submenu.

Ga naarTerug (Alt+Links)

Gaat terug naar de vorige weergave of selecteer een eerder bezocht item uit het submenu.

Ga naarVooruit (Alt+Rechts)

U kunt alleen een stap verder doen wanneer u eerder een stap terug hebt gedaan.

Ga naarHomepagina (Alt+Home) (Browsermodus)

Ga naar uw startpagina zoals gedefineerd op de pagina Algemeen van de instellingendialoog.

Ga naarPersoonlijke map (Alt+Home) (Bestandsbeheerdermodus)

Gaat naar de persoonlijke map van de gebruiker, bijv., /home/Peter/.

Ga naarToepassingen (Bestandsbeheerdermodus)

Opent de map die alle snelkoppelingen naar uw toepassingen bevat.

Ga naarNetwerkmappen (Bestandsbeheerdermodus)

Netwerkmappen worden getoond in een speciale locatie van Konqueror en Dolphin een virtuele map genaamd. Meer informatie over hoe deze map te gebruiken vindt u in het Het handbook van KNetAttach.

Ga naarInstellingen (Bestandsbeheerdermodus)

Een virtuele map openen met alle modules in Systeeminstellingen Pictogrammen, Details of weergave in Kolommen. Selecteer een te tonen item in demodule voor instellingen in apart dialoogvenster.

Ga naarPrullenbak (Bestandsbeheerdermodus)

Opent uw map Prullenbak.

Ga naarAutostart (Bestandsbeheerdermodus)

Opent uw map Autostart.

Ga naarGeschiedenis tonen (Ctrl+Shift+H)

Toont een boomstructuur van uw browsinggeschiedenis in een apart venster.

Ga naarMeest bezocht

Weergeeft een submenu met URL-adressen die u het meest bezocht hebt. Door er één te selecteren opent Konqueror dit URL.

Ga naarRecent bezocht

Geeft een submenu weer met URL's die u recent hebt bezocht. Door er één te selecteren opent Konqueror die URL.

Ga naarGesloten items

Geeft een submenu weer met gesloten URL's die u hebt bezocht. Door er één te selecteren opent Konqueror die URL. Door Geschiedenis van gesloten items wissen te gebruiken wist u het submenu.

Menu Bladwijzers

Opmerking

Zie voor een uitgebreidere uitleg het hoofdstuk Bladwijzers gebruiken van dit handboek.

BladwijzersBladwijzer toevoegen (Ctrl+B)

Voegt de huidige selectie toe aan uw bladwijzers.

BladwijzersTabs bewaren als bladwijzermap...

Maakt een bladwijzermap aan met alle URL-adressen die geopend zijn in de verschillende tabbladen van Konqueror.

BladwijzersNieuwe bladwijzermap...

Maakt een nieuw map aan in de bladwijzerstructuur.

BladwijzersBladwijzers bewerken...

Opent de Bladwijzerbewerker.

Het menu Hulpmiddelen

HulpmiddelenTerminal openen (F4) (Bestandsbeheerdermodus)

Opent een Konsole-venster.

HulpmiddelenBestand zoeken... (Ctrl+F) (Bestandsbeheerdermodus)

Opent de toepassing KFind.

HulpmiddelenExterne tekenset selecteren (Bestandsbeheerdermodus)

Hiermee kunt u handmatig de tekenset kiezen die gebruikt wordt bij een externe verbinding.

Wanneer u plugins geïnstalleerd hebt voor Konqueror zullen er meerdere items staan in het menu Hulpmiddelen. Zie het hoofdstuk Konqueror Plugins voor meer informatie.

Het menu Instellingen

Naast het standaard KDE-instellingenmenu zoals beschreven in het hoofdstuk Instellingenmenu van de documentatie in KDE Fundamentals van Konqueror heeft deze toepassing specifieke menu-items:

InstellingenTerminal tonen

Opent een klein terminalvenster onderaan de hoofdweergave.

InstellingenVolledig scherm (Ctrl+Shift+F)

Weergeeft Konqueror schermvullend, het venster bevat dan niet de normale vensterdecoraties. Om deze modus weer te verlaten dient u op Volledig scherm verlaten te drukken op de werkbalk, of u drukt op Ctrl+Shift+F.

InstellingenExtensies instellen...

Opent een dialoog met alle geïnstalleerde plug-ins (bijv. van de KDE module extragear) en stelt u in staat diegene te selecteren die u nodig hebt. Alle plug-ins zijn toegankelijk in het menu Hulpmiddelen.

InstellingenSpellingcontrole instellen...

Weergeeft het dialoogvenster om de spellingcontrole in te stellen binnen Konqueror.

Het menu "Venster"

VensterVenster verticaal opsplitsen (Ctrl+Shift+L)

Venster splitsen in linker/rechter.

VensterVenster horizontaal opsplitsen (Ctrl+Shift+T)

Splitst het venster in twee delen: één aan de bovenzijde en één aan de onderzijde.

VensterActief deelvenster sluiten (Ctrl+Shift+W)

Verwijdert het actieve deelventer.

VensterNieuw venster (Ctrl+N)

Opent een nieuw Konqueror-venster.

VensterVenster dupliceren (Ctrl+Shift+D)

Maakt een kopie van het huidige venster in een nieuw Konqueror-venster.

VensterNieuw tabblad (Ctrl+T)

Opent een nieuw, leeg tabblad.

VensterHuidig tabblad dupliceren (Ctrl+D)

Opent een kopie van het huidige tabblad in een nieuw tabblad.

VensterHuidig tabblad losmaken (Ctrl+Shift+B)

Opent het huidige tabblad in een nieuw venster van Konqueror.

VensterHuidig tabblad sluiten (Ctrl+W)

Sluit het huidige tabblad.

VensterTabblad naar links verplaatsen (Ctrl+Shift+Pijl naar links)

Verplaatst het huidige tabblad één plaats naar links ten opzichte van de andere tabbladen.

VensterTabblad naar rechts verplaatsen (Ctrl+Shift+Rechts)

Verplaatst het huidige tabblad één plaats naar rechts ten opzichte van de andere tabbladen.

Het menu Help

Naast de standaard KDE-menuitems in Help, die in de sectie Menu Help worden beschreven, is er het menuitem Introductie in Konqueror om de introductiepagina's te bezoeken die u in beeld kreeg toen u Konqueror voor het eerst startte.