Nieuwe aanmaken

Wanneer Konqueror zich in bestandsbeheerdermodus bevindt, kunt u Nieuw aanmaken selecteren in het menu Bewerken, of uit het menu dat in beeld komt wanneer u met de rechtermuisknop op een lege plaats klikt in een mapweergave:

Map...

Een eenvoudige manier om een nieuwe (sub)map aan te maken.

Tekstbestand...

Gebruik dit om een normaal, leeg, tekstbestand aan te maken. Een dialoogvenster zal u vragen om de naam op te geven voor het nieuwe bestand.

HTML-bestand...

Maakt een basis HTML-bestand aan. Wanneer u de bestandsnaam op moet geven is het het beste wanneer u het de .html-extensie geeft om verwarring te voorkomen.

Documenttype document...

Afhankelijk van de geïnstalleerde toepassingen en bestandsassociaties worden verschillende menu-items voor verschillende typen documenten getoond en stellen u in staat om sjabloondocumenten van het geselecteerde type aan te maken.

Koppeling naar locatie...

Hiermee kunt u een pictogram aanmaken dat een bepaalde map of website in Konqueror opent. Net zoals met Koppeling naar toepassing... kunt u het pictogram op uw bureaublad plaatsen door de koppeling in de map ~/Desktop te plaatsen. U kunt ook op een lege plaats van uw bureaublad klikken om vervolgens in het context-menu voor Nieuw aanmaken te kiezen.

Basis koppeling naar bestand of map...

Een symbolische koppeling malen voor locale bestanden of map.

Koppeling naar programma...

Deze optie is het meest zinvol wanneer u een pictogram wilt maken dat een bepaalde toepassing zal starten. Een dialoogvenster met verschillende tabbladen wordt geopend. In het eerste tabblad, Algemeen, kunt u een pictogram met bijbehorende tekst opgeven. In het tweede tabblad, Toegangsrechten, kunt u bepalen wie het pictogram mag gebruiken of veranderen. In het laatste tabblad, Toepassing, kunt u het uit te voeren Commando opgeven. Bijvoorbeeld, kwrite om de teksteditor KWrite te starten. kwrite /home/pam/todo.txt zal het bestand /home/pam/todo.txt openen in KWrite. Op dit tabblad vind u ook de opties waar u kunt opgeven welke bestandstypes het programma kan openen.

Om een toepassingspictogram op uw bureaublad te maken kunt u een koppeling maken in de map ~/Desktop (deze map kan ook anders heten, hangt af van de installatie van KDE). Maar makkelijker is het om gewoon met de rechter muisknop op een leeg gedeelte van het bureaublad te klikken.

Wanneer u niet wilt dat uw bureaublad vol komt te staan met toepassingen kunt u ze ook in de map Toepassingen plaatsen. U kunt deze map openen door in Konqueror naar Ga naarToepassingen te gaan. Vervolgens maakt u de koppeling aan in de map van uw keuze. Vervolgens maakt u een pictogram aan op uw bureaublad waarmee u de map Toepassingen kunt openen, deze bevindt zich normaal gesproken in ~/.local/share/applications.

Om een koppeling naar een toepassing in uw paneel te plaatsen, maakt u eerst een koppeling aan de map Toepassingen. Sleep de koppeling vervolgens naar een lege plaats in uw paneel.

Koppeling naar apparaat

Gebruik deze opties in submenu wanneer u een pictogram wilt aanmaken dat een een apparaat aankoppelt en vervolgens zal openen met Konqueror, waardoor de inhoud getoond zal worden. Om het apparaat weer af te koppelen dient u met de rechtermuisknop op het pictogram te klikken en vervolgens Afkoppelen te kiezen. In veel gevallen is het handig om zo'n pictogram op uw bureaublad aan te maken.