Toitehaldus

Dario Freddi

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.11 (2013-08-18)

PowerDevil, voolutarbe haldamise deemon

See moodul võimaldab seadistada KDE voolutarbe halduse tööriista. See kujutab endast PowerDevili deemoni seadistajat; deemoni saab käivitada või peatada teenuste halduri moodulis.

Kogu moodulis saab kindlaks määrata arvuti käitumise eri olukordades, mis võimaldab energiat maksimaalselt säästlikult kasutada.

Powerdevil toimib ainult koostöös Solidiga ja on lõimitud töölauga. Kui märguanded kõrvale jätta, ei pane selle töötamist tähelegi. Lisaks kontrollib Powerdevil kõigepealt sinu süsteemi omadusi, nii et selles moodulis näeb ainult selliseid valikuid, mis sobivad sinu süsteemile.

Märkus

Pane tähele, et PowerDevil ei polli sinu süsteemi. See tähendab, et energia säästmisel ei kulutata täiendavalt energiat, nagu teevad mõned voolutarbe haldurid.

Energia säästmise seadistused

Sel leheküljel on näha tegelikud energia säästmise seadistused. Kui leitakse aku, on siin kolm valmisseadistustega kaarti profiilidele Põhitoide, Akutoide ja Peaaegu tühja aku toide.

Energia säästmise seadistused

Energia säästmise seadistused

Iga profiili all saab seadistada üsna mitmeid asju.

Ekraani heledus

Siin saab liuguriga määrata ekraani heleduse.

Ekraani tumendamine

Kasti märkimisel tumendatakse ekraani üha enam kuni heleduseni 0 pärast seda, kui on möödunud kerimiskastis määratud aeg.

Ekraanisäästja

Siin saab määrata monitori energiasäästu tingimused. Märkekastiga saab määrata, kas DPMS toetus on sisse lülitatud või mitte. Kui selle aktiveerid, saab allpool kerimiskastidega määrata intervallid.

Seansi peatamine

Seansi peatamine määratud aja järel, kusjuures saavutatavateks olekuteks võivad olla Uni, Talveuni, Seiskamine või Ekraani lukustamine.

Nupusündmuste kohtlemine

Siin saab määrata toimingud, mis võetakse ette sülearvuti kaane sulgemisel või toitenupu vajutamisel.

Skripti käivitamine

Selle valimisel käivitatakse skript profiili laadimisel, mahalaadimisel või määratud aja möödumisel.

Tegevuse seadistused

Siin saab seadistada toitehaldust tegevuste kaupa. Iga tegevust saab seadistada omaette kaardil.

Tegevuse seadistused

Tegevuse seadistused

Eriseadistusi ei kasutata

Kasutatakse seadistusi, mis on määratud energia säästmise kaardil.

Tegutsemise viis

Siin saab valida rippmenüüst mõne valmisprofiili: vooluvõrgust töötav arvuti, aku peal töötav arvuti, peaaegu tühja aku peal töötav arvuti.

Erikäitumise määramine

Selle valimisel saab määrata tegevuse erikäitumise. Kui tegu on näiteks esitlustegevusega, on abiks kastikeste Ekraani ei seisata kunagi ja Arvutit ei seisata kunagi ega viida uneseisundisse märkimine. Samuti saab määrata arvutile aja, mille järel energia säästmiseks viiakse masin mõnda säästurežiimi.

Eraldi seadistuste kasutamine (ainult kogenud kasutajatele)

Siin saab väga üksikasjalikult kindlaks määrata konkreetse tegevuse energia säästmise seadistuse. Valikud on samasugused energia säästmise kaardi valikutega.

Muud seadistused

Muud seadistused

Muud seadistused

Aku laetuse tasemed

Neid valikuid näeb ainult siis, kui leitakse aku.

Aku madalaks tasemeks on

Siin saab määrata aku täituvuse protsendi, millest allapoole loetakse täituvust madalaks.

Aku kriitiliseks tasemeks on

Siin saab määrata aku täituvuse protsendi, millest allapoole loetakse aku täituvust juba kriitiliseks.

Kui aku laetus on jõudnud kriitilisele tasemele

Siin saab määrata toimingu, mis võetakse ette, kui aku täituvus on jõudnud kriitilisele tasemele.

Sündmused
Ekraani lukustamine taastamisel

Kastikese märkimisel on ekraan lukustatud alati, kui pärast passiivseisundisse minekut arvuti taas aktiveeritakse. Uneseisundist taastamisel küsitakse sinu käest parooli.

Suletud kaane korral ei takistata kunagi toimingut

Selle valimisel ei lubata rakendustel uneseisundisse minekut takistada, kui kaas on suletud..

Seadista märguandeid...

Kui soovid märguandeid täpsemalt määrata, saab neid sellele nupule klõpsates lähemalt seadistada..