KSudoku käsiraamat

Mick Kappenburg

Eugene Trounev

Ian Wadham

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 1.2.1 (KDE
4.12) (2013-12-18)

See käsiraamat kirjeldab loogikat nõudvat sümbolite asetamise mängu KSudoku.