KSquaresi käsiraamat

Matt Williams

Korrigeerija: Eugene Trounev
Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 0.4 (2013-05-05)

See käsiraamat kirjeldab mängu KSquares versiooni 0.4.