KOrganizeri käsiraamat

Carlos Leonhard Woelz

Milos Prudek

Paul E. Ahlquist, Jr.

Jürgen Nagel

Michel Boyer de la Giroday

Arendaja: Reinhold Kainhofer
Arendaja: Cornelius Schumacher
Arendaja: Preston Brown
Korrigeerija: Lauri Watts
Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.7 (2011-06-24)

KOrganizer on hõlpsasti kasutatav isikliku info haldur (PIM, inglise keeles personal information manager). Selle abil saab panna kirja päevikut ning ajastada kohtumisi, sündmusi ja ülesandeid. KOrganizer meenutab sulle eesseisvaid ülesandeid ja aitab ajakava korras hoida.


Sisukord

1. Sissejuhatus
2. KOrganizeri viieminutiline kiirkursus
Sündmuste sisestamine
Ülesannete sisestamine
Päevikukirje lisamine
Sündmuste ümberajastamine
Ülesannete ümberajastamine või redigeerimine
Kokkuvõte
3. Kalendrite import, eksport ja haldamine
Kalendriressursid
Kalendrite import, eksport ja haldamine
Kalendrite import
Kalendrite eksport
Kalendrite haldamine
Uue kuuma kraami allalaadimine
4. Vaated ja filtrid
KOrganizeri vaated
Vaade "Mis järgmiseks?"
Sündmuste nimekirja vaade
Päevakavavaade
Kuuvaade
Ajateljevaade
Ülesannete nimekiri
Päevikuvaade
Kategooriad
Filtrid
Otsimine
5. Andmete sisestamine
Sündmused:
Kaart Üldine
Kaart Osalejad
Meeldetuletuste kaart
Korduste kaart
Manused
Halda malle
Ülesanded
Kaart Üldine
Nõutavad väljad
6. Grupitöö
Sündmuse, ülesande või päevikukirje avaldamine
Tegutsemine grupitöö korraldajana
Kutsete saatmine ja vastuste töötlemine
Sündmuse või ülesande ärajätmine
Käitumine osalejana
Kutsele vastamine
Vastuettepaneku saatmine
Sündmuse või ülesande viimase versiooni hankimine
Vaba/hõivatud info
Näited
Uue grupisündmuse sisestamine
7. KOrganizeri seadistamine
KOrganizeri põhiseadistused
Kaart Üldine
Kellaaeg ja kuupäev
Vaated
Värvid ja fondid
Grupitöö
Vaba/hõivatud
Pluginad
Tööriistaribade seadistamine
Tööriistaribade seadistustedialoog
Tööriistariba kontekstimenüü
8. Pluginad
Saadaolevad pluginad
Kuupäevanumbrite plugin kalendritele
Wikipedia 'täna ajaloos' plugin
Wikipedia päevapildi plugin kalendritele
Juudi kalendri plugin
Päeviku trükkimise stiil
Aastakalendri trükkimise stiil
9. Seletused
Menüüd
Fail
Redigeerimine
Vaade
Liikumine
Toimingud
Ajaplaneerija
Seadistused
Abi
Kiirklahvid
Kiirklahvid tähestiku järjekorras
Kiirklahvid funktsiooni järgi
Toimingunupud
10. Muud omadused
Käsurida
Lohistamisoperatsioonid
Koostöö Konqueroriga
11. Küsimused ja vastused
12. Autorid ja litsents
A. Paigaldamine
KOrganizeri hankimine
Kompileerimine ja paigaldamine
Sõnaraamat