Jõudlus

Mike McBride

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.4 (2009-11-24)

Jõudlusseadistused

KDE-d kasutavad väga erinevad kasutajad väga erinevates arvutites. Kõigi nende huvide paremaks rahuldamiseks pakub see dialoog võimalust kohandada jõudlust, mis võib muuta Konquerori tegutsemise konkreetse kasutaja arvutis märksa etemaks.

Konquerori protsessid

Dialoogi esimene sektsioon on Mälukasutuse minimeerimine ja siin paikneb kolm valikut, mis määravad, mitu Konquerori protsessi võib korraga ühes masinas avatud olla.

Märkus

Ära aja Konquerori protsesse segamini Konquerori akende või kaartidega. Konquerori protsesside arvu määrab KDE, mitte kasutaja. Protsesse võib pidada oma Konquerori akende ja kaartide varjatud andmeteks. Üks Konquerori protsess võib sisaldada mitme akna või kaardi andmeid. See, millise raadionupu sa siin valid, ei piira korraga avatavate akende arvu, vaid seda, mitu Konquerori protsessi võib korraga olla avatud.

Põhjus, miks siinne valik nii tähtis on, avaldub siis, kui midagi läheb viltu ja Konqueror on sunnitud protsessi sulgema. Kõik antud Konquerori protsessiga seotud Konquerori aknad suletakse siis otsekohe (ilma et sulle jääks aega andmeid või järjehoidjate asukohti või midagi muud salvestada). Seepärast tähendab see, mida rohkem protsesse on korraga avatud, aina väiksemat tõenäosust, et mõne protsessi probleem puudutab kogu sinu tööd. Iga protsess nõuab aga omajagu mälu, mis võib tekitada probleeme vähema mäluga arvutites.

Valikud on järgmised:

Mitte kunagi

Mingeid piiranguid ei ole, korraga võib avatud olla suvaline arv Konquerori protsesse. Selle eeliseks on asjaolu, et kui mõnda Konquerori protsessi tabab krahh, ei puuduta see teisi protsesse. Miinuseks on aga asjaolu, et iga Konquerori protsess nõuab omajagu mälu.

Ainult failisüsteemi lehitsemisel (soovitatav)

Selle valimisel võib veebilehitsemisel olla avatud suvaline arv Konquerori protsesse, kuid failihalduse jaoks ainult üks Konquerori protsess.

Alati (kasuta ettevaatlikult)

Selle valimisel tohib mis tahes hetkel avatud olla ainult üks Konquerori protsess. See säästab mälu, kuid kui Konquerori akent tabab krahh, suletakse kohe ilma hoiatusega kõik aknad. Seda tuleks kasutada ainult süsteemis, kus on tõesti väga vähe mälu.

Eellaadimine

Ka sektsioonis Eellaadimine saab määrata sobiva kompromissi mälu ja jõudluse vahel.

Eellaadimine tähendab Konquerori protsessi laadimist mällu juba enne seda, kui kasutaja Konquerori käivitab. Selle eeliseks on asjaolu, et kui kasutaja esitab KDE-le soovi käivitada Konqueror, avatakse aken otsekohe, sest rakendus on sisuliselt juba avatud. Miinuseks on aga see, et eellaetud Konquerori protsess vajab samuti mälu, mida muidu võiksid kasutada teised rakendused. Kui kasutaja sulgeb Konquerori, siis vaikimisi jätab KDE protsessi tööle. See tähendab, et kui kasutaja soovib uuesti Konquerori avada, käib ka see silmapilkselt.

Kerimiskastiga Protsesside maksimum, mis hoitakse eellaadituna saab määrata, kui palju protsesse eellaaditakse. See ei mõjuta seda, millal need laaditakse. Samuti ei piira see protsesside arvu, mida saavad kasutada aktiivsed aknad. See mõjutab ainult eellaaditud protsesside arvu.

Märkekast Eellaadimine pärast KDE käivitamist teeb just seda, mida nimi ütleb. See annab KDE-le korralduse laadida üks Konquerori protsess KDE käivitamise ajal.

Märkus

See pikendab KDE käivitamise aega.

Märkekastiga Alati püütakse elus hoida vähemalt üks eellaaditud protsess saab anda KDE-le tead, et soovid, et KDE hoiaks alati käepärast ühe eellaaditud, kuid kasutusel mitteoleva Konquerori protsessi. Mõne masina korral kahandab see võimalus tegelikult jõudlust (eriti juhul, kui masinas napib mälu).