Järjehoidjad

Xavier Vello

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon 0.2 (KDE
4.5) (2010-09-24)

Järjehoidjate kodulehekülg

See moodul võimaldab seadistada järjehoidjate kodulehekülge.

Järjehoidjate kodulehekülje nägemiseks sisesta asukoharibale bookmarks:/.

Seda moodulit saab seadistada ka siis, kui sisestada asukoharibale bookmarks:/config.

Üldised seadistused

Näidatavate veergude arv

Kataloogid jagatakse automaatselt mitmesse veergu. Veergude optimaalne arv sõltub Konquerori akna laiusest ja sinu järjehoidjate arvust.

Kataloogide tausta näitamine

Aeglase süsteemi korral on mõttekas taustapildid välja lülitada.

Järjehoidjad

Kataloogita järjehoidjate näitamine

Selle valimata jätmisel ei näidata hierarhia juurkataloogis olevaid järjehoidjaid. Kui see on valitud, koondatakse nad kataloogi "juur".

Ühtlane järjehoidjapuu

Vaikimisi näidatakse alamkatalooge nende eellase all. Selle valiku sisselülitamisel näidatakse alamkatalooge omaette. See ei ole vahest nii kena, aga võib olla abiks, kui sul on väga suur kataloog ja sa soovid seda näha kahes veerus.

Süsteemi asukohtade näitamine

Kasti näitamine KDE asukohtadega (Kodu, Võrk...). See on abiks, kui kasutada failihaldurina Konquerori.

Pildipuhver

Kettapuhvri suurus

Määrab, kui palju kettaruumi eraldada piltide puhverdamiseks.

Tühjenda puhver

Eemaldab kõik puhverdatud pildid. See võib olla vajalik, kui mõned lemmikikoonid riknevad ega värskenda end enam automaatselt.