Hilisema saatmise agendi käsiraamat

Laurent Montel

Scarlett Clark

Tõlge eesti keelde: Marek Laane
Versioon KDE
4.12 (2013-11-30)

Sissejuhatus

Hilisema saatmise agent on Akonadi agent, mis võimaldab saata ajastatud kirju ühe korra või ka korduvalt.

Hilisema saatmise agendi kasutamine

Menüükäsuga KiriSaada hiljem KMaili kirja koostamise aknas saab avada dialoogi, mis võimaldab määrata kindlaks kirjade saatmise kindlal kuupäeval ja kellaajal.

Hilisema saatmise agendi dialoog

Hilisema saatmise agendi dialoog

Oletame, et oled koostanud suurepärase kirja, milles on üles loetud ülesanded, mida su alluvad peavad täitma ajal, mil viibid ise konverentsil, aga oled sel ajal, kui soovid kirja saata, parajasti lennukis. Siin tutvustatava võimalusega saad kirja saata täpselt vajalikul kuupäeval ja kellaajal. Et saata kiri millalgi hiljem, märgi kõigepealt kastike Viivitus ning seejärel vali kuupäev ja kellaaeg kerimiskastides Saatmise aeg: järel.

Kui sul on aga vaja saata alluvatele iganädalane meeldetuletuskiri, võid määrata kirja korduva saatmise, märkides kastikese Kordumise intervall ja valides soovitud ajavahemiku.

Kirja võib panna järjekorras ootavate kirjade hulka klõpsuga nupule Saada hiljem, millega kiri ajastatakse otsekohe.

See agent töötab sõltumatult KMaililst ega vaja ajastatud kirja saatmiseks ei KMaili töötamist ega isegi seda, et KMail oleks võrgus.

Kui sul pole ajal, mil kiri peaks saadetama, võrguühendust, annab agent teada tõrkest ja küsib, kas soovid saata kirja hiljem uuesti.

KDE seanssi sisselogimisel kontrollib agent ajastatud kirju ning saadab vajaduse korral ära need, mida oleks tulnud saata aja jooksul pärast viimast väljalogimist.

Kirjade valikute muutmiseks, mida oled määranud hilisemaks saatmiseks, vali KMailis menüükäsk SeadistusedHilisema saatmise seadistamine...

Hilisema saatmise seadistamine

Hilisema saatmise seadistamine

See avab dialoogi, kus saab muuta ajastust ning eemaldada kirju, mida on saadetud hilisema saatmise võimalust kasutades.

Ajastatud kirja sisu (põhiteksti, päiseid jms.) muuta ei saa.

Autorid ja litsents

Hilisema saatmise agent

Rakenduse autoriõigus 2013: Laurent Montel

Dokumentatsiooni autoriõigus (c) 2013: Laurent Montel

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele.