ldap

Lauri Watts

Tõlge eesti keelde: Marek Laane

ldap tähendab lihtsustatud kataloogisirvimise protokoll (inglise keeles lightweight directory access protocol). See võimaldab ligipääsu X.500 kataloogile või autonoomsele LDAP serverile.

KIO moodulit ldap saab kasutada nii:

ldap://masin:port/ou=People,o=where,c=de??sub alampuu päringuks

või ldap://masin:port/cn=MM,ou=People,o=where,c=de??base kogu haru päringuks.